Aasa Torchildsdatter
-(..1604)

>
       
   

Aasa Torchildsdatter. Død før 1604 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK).
Gift Olluff Hallvardsen. Gårdbruker.
Død før 1604 i Hemnes, Høland (AK).
Arne Olluffsen Daltorp/Sandager. Gårdbruker.
Død omkring 1646 på Sandager, Rakkestad (ØF).

Biografi - Biography

Død før 1604 på Daltorp, Hemnes, Høland (AK).

Levde 1554.
    Johan Garder skriver at meget taler for at Aasa var en søster til Halle Torchildsen Botner.

    "
Gjengjerd av. Romeriicke Neddre, Hempnes tinghoo (Regnskap og jordebøker eldre enn 1570, eske 1, legg 6, litra 21, folio 21). Trykt i «Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede (1520-70)», bind 4, hefte 1, side 233).

    Utdrag fra «Gjengjerd av Øvre og Nedre Romerike, 1528?»:
        «Romeriücke Neddre
          Hempnes tingho
...
Torkell Dalletorp xxiiij ß».

    Odd Ottesen finner det imidlertid mer sannsynlig at hennes far er Torchild Daltorp som nevnes i gjengjerden 1528 (Norske Regnskaber og Jordebøger, bind 4, side 233):
    «Torkell Dalletorp xxiiij sk.»

    Aasa og Oluf hadde følgende barn (minst):
Arne, overtok Daltorp, senere Sandåker i Rakkestad,
                                     gift 2. gang med Karen Gulliksdatter, død ca. 1646.
Maren, gift med lensmann Børger Joensen Sandem.
Karen, gift med I. Gunder, II. Gudbrand H. Stomperud. 1

 

  1. H. J.Huitfeldt-Kaas: «Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede

    (1520-1570)» (Bind 4, hefte 1, Christiania 1903) - XII Skattemandtal for Øvrre og Nedre Romerige - Gjengjerden 1528?, side 233. Johan Garder: Bergsjø i Høland, Romerike Ættehistorielags Årbok, Bind I, side 114. Odd Ottensen: Slekten Botner i Høland, side 69. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 488, 549, 586. Arnfinn Wennemo og Odd Ottesen: Gårds- og slektshistorie for Høland og Setskog, Bind 5, side 544.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26