Siri Joensdatter Sæther Nordre
1630?-1722

>
       
   

Siri Joensdatter Sæther Nordre. Født omkring 1630. Død 1722 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift 04.10.1668 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Peder Bergersen Sæther Nordre. Gårdbruker.
Født omkring 1642.
Død 1728 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 01.02.1728 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2
Berthe Pedersdatter Sæther Nordre. Født 1669 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Døpt 14.02.1669 i Båstad, Trøgstad (ØF). 3
Død 1733 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 11.11.1733 i Båstad, Trøgstad (ØF). 4

Biografi - Biography

Født omkring 1630.
Død 1722 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 08.02.1722 i Båstad, Trøgstad (ØF). 5

Levde 1653 på Sæther Nordre, Båstad, Trøgstad (ØF).
    Siri var første gang gift med Gulbrand Haraldsen.

    Vi vet ikke hvor han kom fra, men ifølge manntallene var han 30 år i 1664 og 32 år i 1666. Da han døde i 1667 oppgis han å være 38 år gammel. Han må derfor være født mellom 1629 og 1634.

    De hadde følgende barn (minst):
Ca. 1653: Joen, til Hoel i Trøgstad.
1657: ???.
Ca. 1660: Harald.

1657: «Oculj: Gulbrand Sæters B.» (kirkebok nr. 1, folio 101).
1660: «Epiph: Gulbrand Sætters B. N. Harall», (kirkebok nr. 1, folio 109).

    Etter at Gulbrand døde i begynnelsen av 1668, giftet Siri seg med Peder Bergersen i oktober samme år.

    Siri og Peder hadde følgende barn (minst):
1669: Berthe, gift med Guldbrand Olsen Linto/Nordre Sæther.
1672: Gulbrand, døde i 1711, 39 år gammel.
1674: Tosten.

1672: «Esto Mihi Baptizati Peder Sæthers B. ....» [antagelig Gulbrand] (Kirkebok nr. 1, folio 145).
1674: «Dnica 10 P Trin. Peder Sæther B. N. Tosten» (Kirkebok nr. 1, folio 153).
1711: «Sepulti - Dom IV Post Trinit: Peder Bergersøn Nordre Sætters Søn n: Gulbrand gl: 39 aar»
          (Kirkebok nr. 2, folio 25).

    Siri døde i 1722:
«Dom Sexag: Peder Bergersøn Nordre Sætters Qvinde n. Siri Jonsdaatter gl. 92 aar».

    -->> VII Trin 1648: «Spons: Peder Rolvsen Sirj Jonsdatter» (Kirkebok Trøgstad nr. 1, folio 75).

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons. Copul.», folio 134.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Begraved», folio 25.
  3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 135.
  4. Kirkebok Trøgstad nr. 3: «Sepult», folio 120.
  5. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult», folio 106.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26