Eli Pedersdatter Solberg/Østby
1718?-1780

>
       
   

Eli Pedersdatter Solberg/Østby. Født omkring 1718. Død 1780 på Østby, Melleby, Hærland, Eidsberg (ØF).
Gift Christen Nielsen Solberg/Østby. Født omkring 1698.
Død 1758 på Østby, Melleby, Hærland, Eidsberg (ØF).
Begravet 28.06.1758 i Hærland, Eidsberg (ØF). 1
Gift 27.12.1758 i Hærland, Eidsberg (ØF) 2 Ole Olsen Østby. Født omkring 1729.
Kari Olsdatter Østby. Født 1759 på Østby, Melleby, Hærland, Eidsberg (ØF).
Døpt 16.09.1759 i Hærland, Eidsberg (ØF). 3
Død 1805 på Gudim Nedre, Askim (ØF).
Begravet 19.05.1805 i Askim (ØF). 4

Biografi - Biography

Født omkring 1718.
Død 1780 på Østby, Melleby, Hærland, Eidsberg (ØF). 5

Levde fra 1748 til 1751 på Solberg, Hærland, Eidsberg (ØF).
Levde 1754 på Østby, Melleby, Hærland, Eidsberg (ØF).
    Det har ikke lykkes meg sikkert å finne å finne ut hvem som var Elis foreldre.

    Jeg har tidligere funnet at Eli bodde på Østby under Melleby i Hærland. Her døde hennes første mann hvoretter hun giftet seg med Ole Olsen som kom fra Høland.

    Jeg har senere funnet Eli i kirkeboken som fadder i 1748, hun var da bosatt på gården Solberg i Hærland:

  "
Kirkebok Eidsberg - I3 1742-58, folio 105.

    1748: «25. Nov: Herland, Bodel. Foreldrene Torer og Johanna Bagetorp.
Faddrer: Anna Solberg, Eli Solberg, Siri Bagetorp, Tor Bagetorp, ... Revoug».

    Ved senere barnedåp finner jeg ofte folk fra Solberg og Bagetorp blandt fadderne.

     Eli var første gang gift med Christen Nielsen. Jeg har imidlertid ikke funnet deres giftemål i kirkebøkene.

    Eli og Christen hadde følgende barn (minst):

1751: Per).
1755: Anne.

  "
Kirkebok Eidsberg - I3 1742-58, folio 118.

    1751: «Aprilis 4 ved Herland Døgt Per». Foreldre Christen og Eli Solberg. Faddere var Birthe Bagetorp og Sidsel ibid:, Ingeborg og Thorer Solberg, samt Jens Buer.

    Det må være «vår» Eli som med sin første mann bodde på Solberg i 1751. Jens Buer, som var Elis forlover da hun i 1758 giftet seg 2. gang med Ole Olsen, er her en av fadderne! Videre var folk på Bagetorp også faddere ved Elis dåp av Anne i 1755 og Kari i 1759.

    Vi vet som nevnt ikke hvor Eli kom fra, men tilknytningen til Solberg virker sterk!!


  "
Matrikkelforarbeidet fra 1723 - Eidsberg - Eksaminasjonsprotokollen - Folio 146b-147a.

    I 1723 drev Tor Pedersen og Peder Gulbrandsen Solberg. Denne Peder skulle kunne være far til Eli og Tor Pedersen hennes bror,

  "
Eidsberg sogn, Hærland annex, Heggen og Frøland fogderi - Ekstraskatt 1711.

    I 1711 var det en Gulbrand med hustru og 4 barn, hvorav 2 soldater, som bodde på gården. Han skulle i så fall kunne være far til Peder Gulbrandsen i 1723 og Elins farfar!

    En annen mulighet gis i at det grunn til å tro at hun hadde slekt på Bjørnestad og muligens på Melleby som Østby hørte inn under. Dette ut fra hvilke som forøvrig er faddere ved dåp av hennes barn, eller dåp hvor Eli selv er fadder. På Bjørnestad er det 19.03.1742 skifte efter Guri Mogensdatter. Hennes mann var Gunder Paulsen og deres sønner het Lars og Povel. Denne Povel skulle kunne være far til Eli Pedersdatter på Østby og Aase Pedersdatter på Bjørnestad. 08.04.1712 holdes det skifte etter Povel Olsøn og Ingri Larsdatter på Melleby i Eidsberg. Deres barn var Peder, Gunder, Henrik, Svenning, Kirsten og Jøran. Sønnen Gunder skulle kunne være den Gunder som skifter etter sin hustru på Bjørnestad i 1742.

    Elis første mann, Christen, bygslet 23.10.1752 Østby, som utgjorde 1/3 av gården Melleby. Det framgår av kontrakten at han var gift «den hand for Sig og Hustruens Lifs tiid maae Bruge og Besidde ....

    På Østby under Melleby har jeg funnet Eli omtalt første gang i 1754. Stephen, sønnen til Thorer Stephensen og Live Andersdatter på Melleby døpes 24.02.1754. Eli Pedersdatter Østby og Aase Pedersdatter på Biørnstad Eyer er da blandt fadderne. Det er mulig at Eli og Aase er søsken (Kirkebok 3, folio 145).
    «Elen Østbye» og «Christen Østby», sammen med Berthe Baggetorp, Marthe Bagetorp og Lars Solberg, er faddere da Christer og «Rønnau Melleby Ejer» døper datteren Ingeborg 20.04.1755 (Kirkebok nr. 3, folio 151). De er også faddere da Ingemund og Aase Mellebye døper sønnen Peder 22.06.1755 (Kirkebok nr. 3, folio 152).

  "
Kirkebok Eidsberg - I3 1742-58, folio 152.

    1755: «20 Juli ved Herland, Anne. Foreldrene Christen og Eli Østbye». Faddere var Marthe Biørnestad, Tore Mellebye, Anne Buer, Erich Syvertsen Biørnestad og Tor Andersen Baggetorp (Kirkebok nr. 3, folio 152).

    Christen døde i 1758, 60 år gammel.

    Allerede 27. desember samme år giftet så Eli seg med Ole Olsen som var dragon og kom fra Høland.

    Eli og Ole hadde følgende barn (minst):
1759: Kari, gift med Ener Brynildsen Nedre Gudim.

    Faddere ved Karis dåp var Martha Søndre Biørnestad, Ragnild Bigetorp, Johanna Mellebye, Sigri(?) Mellebye og Niels Aug...

    Det er trolig at Eli døde i 1780. I kirkeboken det året er innført:
        «Dom: 4 Trin: Herland. Eli Christophersd. Østby 62 Aar - Ligtale.
    Christophersdatter må være feilskrift for Pedersdatter. Dels er hun ikke funnet død tidligere, dels bodde det neppe flere med samme navn på Østby. Videre giftet hennes mann, Ole, seg igjen året etter.

    Skiftet etter Eli er ikke tilgjengelig da det er en lakune i skifteprotokollene mellom 04.08.1733 og 19.01.1784.

    I 1745 bodde Povel Pedersen og Barbara Andersdatter på Østby. De fikk da sønnen Anders. 10.04.1748 døpte de datteren Marthe. Povel kan være en bror til Eli, men dette er lite trolig. Eli nevnes ikke som fadder ved noen dåp på Melleby eller Østby før 1754.

-->> 23.07.1778 ble «Ungkarl og Dragon Peder Christensen Østbye» trolovet til Kari Knudsdatter Solberg (Kirkebok nr. 4, folio 118).
-->> I 1699 er det et skifte etter Anne Nielsdatter, gift med Halffior Knudsen på Østby i Hærland. Deres barn oppgis å være Niels, Knud, Torkill og Christen (Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 3, 1683-1705, folio 424).
-->> Lars Pedersen Mellebye var fadder i 1745 for Halvor Mellebye Ødegaard.
-->> Siri Pedersdatter Mellebye ble introdusert (etter fødsel) i 1746.
-->> Barbara Povelsdatter Østby ble introdusert i 1746.
-->> Per Persson og Lisbet Andersdaatter Østby døpte datteren Kari 17.03.1726. Mari Persdatter Meleby var fadder (Kirkebok 1, folio 214). Per Povelsson Meleby var forlover 28.12.1727 (Kirkebok 1, folio 236) og 09.12.1731 (Kirkebok 2, folio 15).
-->> En Christen Hennesson Melleby var fadder da en Anne ble døpt 17.05.1728 (Kirkebok 1, folio 243).
-->> Povel Persson Meleby og Marthe Rasmusdaather Schallingberg ble trolovet 22.12.1734. De ble viet 13.01.1735 (Kirkebok 2, folio 64 og 65). De bodde på Østby da de døpte sønnen Per 09.10.1735 (Kirkebok 2, folio 77). Sønnen Nils ble døpt 16.11.1738. Svenning Polsson og Povel Svenningsson Grini var faddere (Kirkebok 2, folio 131).
-->> 02.10.1751: Dragoun Christen Olsøn Mellebye trolovet til Ronou Rasmusdatter Solberg (Kirkebok 3, folio 190). 06.01.1754: Begravet Christen Olsen Mellebye børns liig, 2 dager gml (Kirkebok 3, folio 169).
-->> Erich Bjørnestad døde i 1773, 65 år gammel.

 

 1. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Begravede», folio 175.
 2. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Desponsandi & Copulande», folio 208.
 3. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Døpte», folio 4.
 4. Kirkebok Askim nr. 3: «Begravede», folio 56.
 5. Kirkebok Eidsberg nr. 4, 1759-88, folio 168, nr. 51.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26