Ole Olsen Østby
1729?-

>
       
   

Ole Olsen Østby. Født omkring 1729.
Gift 27.12.1758 i Hærland, Eidsberg (ØF) 1 Eli Pedersdatter Solberg/Østby. Født omkring 1718.
Død 1780 på Østby, Melleby, Hærland, Eidsberg (ØF). 2
Kari Olsdatter Østby. Født 1759 på Østby, Melleby, Hærland, Eidsberg (ØF).
Døpt 16.09.1759 i Hærland, Eidsberg (ØF). 3
Død 1805 på Gudim Nedre, Askim (ØF).
Begravet 19.05.1805 i Askim (ØF). 4
Gift 1781 i Hemnes, Høland (AK) 5 Susanne Olsdatter Tøyen. Født omkring 1759.

Biografi - Biography

Født omkring 1729.

Levde fra 1758 til 1805 på Østby, Melleby, Hærland, Eidsberg (ØF).
    «19.11.1758 fæster Dragoun fra Hølland af Hr. Capitaine Jonstrups Compagnie Ole Olssøn til Enken Eli Pedersd: Østbye Hvis Cautionister var Jens Buer i Herland og Morten Westbye i Høllands Sogn. Copulered ved Herland Sogn 27d Decembris».
    Olai Ovenstads «Den norske Hær 1628-1900», omfatter 53 plansjer over hærens organisasjon ned til kompaninivå frem til 1817. Hans Ulrich Jonstrup var fra 01.01.1756 kaptein for «Østerlandske Landvernkompani» under «Det andet Syndenfieldske draguner Regimente».
    23.10.1752 bygslet Christian Pind, «Forestander over Fræderichstads Hospital», 10 lispund i gården Buer til Jens Christophersen som må være identisk med Jens Buer nevnt ovenfor (HF tingbok nr. 5, folio 235).
    19.11.1753 solgte Tord Olsen Westbye halvparten av gården Westbye i Høland - 1 Skippund tunge med bøksel og herlighet - til Morten Christophersen (Panteregister for Nedre Romerike nr. 4, 1742 - 1759, folio 526). Enkemann Morten Christophersen Westbye ble trolovet til Pigen Maren Torkildsdatter Bligerud 6. søndag etter trefoldighet i 1752. Forlovere var Torer Olsen Westbye og Ole Knudsen Hoel (Kirkebok nr. 3, kort 3/4).

    09.01.1759 overtar Ole bygselen av halve Østby etter Elis første mann, Christen Nielsen:

    "
Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-61, folio 435b.

    «Jeg underskrevne Erich Hansen Østbye af Høeland Præstegield, giør hermed for alle witterlig, at have stædet og fæstet, ligesom ieg hermed stæder og fæster tild welmgte Karl Ole Olsen, Dragoun wid Her: Capitain Jonstrups Compagnie, den halve del av Dragoun Qvarteret Mellebye og Østbye beliggende i Herlands Annex udj Eidsberg præstegield hvilked tilforn war fæsted og brugt af hands formand Sl. Christen Nielsen, hvis efterladte Enke Ole Olsen nu haver indladt sig i Ægteskab med, og bliver da denne bemelte Halve del i ..melte gaard Mellebye med Østbye til att.. .... Ole Olsen samleedes(?) fæsted ...
....
som hand paa lovlig maade best will og kand, naar hand der af i Rette tiid og ... erlegger og betaler de Kongelige Skatter og andre G.... Contributioner meste med ..., hvor ... forsaaes Dragoun Hæstens Mundering at holde i stand ... for den halve part samt sin Landskyld til mig efter Loven for ...
....
Østbye, den 9. January 1759 - E. Hansen».

    Etter at Eli døde, giftet Ole seg 1781 - i Høland - med Susanna Olsdatter:
«D: 18de Augusti. Enkemanden Ole Olsen af Edsberg Sogn med Pigen Susanne Olsdatter Tøyen af Hølland -
at der med dette Ægteskab intet Lovligt er at indvende - i Henseende til Slægtskab samt at der efter Enkemandens afdøde Hustrue er skeed og Sluttet Skifte - Testere vi undertegnede
.... - Jens Maarthensen».

    Skiftet etter Eli er ikke tilgjengelig da det er en lakune i skifteprotokollene mellom 04.08.1733 og 19.01.1784.

    "
Follketellingen i 1801. folio 405b.

    Ved folketellingen i 1801 var Ole «Husbonde i 2. Ægteskab» og 72 år gammel. «Han bruger gaarden Østby under Melleby som leylænding». Østby er registrert under Melleby i Hærland Annex. Hans kone var Susanna Olsdatter, 42 år gammel og i sitt første ekteskap. Ole (19 år) og Christine (15 år) oppgis som «hans børn». Videre oppgis som «Deres fælles børn» Even (11 år), Svend (8 år), Peter Andreas (4 år) og Gulbrand (1 år).
    På Østby bodde også Johannes Ingmundsen «Tienestefolk» (22 år og ugift), Gunild Syversdatter «Tienestefolk» (28 år og ugift) og Jørgen Christopher von Beichman, logerende, 49 år ugift, Capitain og Compagniechef ved Infanteriet
    Det bodde tilsammen 41 personer på gårdene Melleby og Østby.

    Ole oppnevnes som formynder for sitt barnebarn ved skiftet etter hans datter Kari på Nedre Gudim i 1805.

    En Ole Olsen Schukastad (Skukustad i Trømborg anneks), begraves «1 amme Dag» (nyttårsdagen) i 1807, 77 år gammel. Det er mulig at dette er «vår» Ole og at han har flyttet til Skukustad. I alle fall er det i folketellingen ingen annen Ole Olsen med samme alder som ham.

-->> «Enkemand Ole Olsøn fra Østbye» i Høland ble trolovet til Pigen Birtte Larsdatter 27.09.1744. Forlovere var Christopher Braate og Anders Øster Strand (Kirkebok nr. 3, kort 3/4). 6

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 3: «Desponsandi & Copulande», folio 208.
  2. Kirkebok Eidsberg nr. 4, 1759-88, folio 168, nr. 51.
  3. Kirkebok Eidsberg nr. 4: «Døpte», folio 4.
  4. Kirkebok Askim nr. 3: «Begravede», folio 56.
  5. Kirkebok Høland nr. 5, «Fæsted», folio 29.
  6. Pantebok Heggen og Frøland nr. 5, 1745-1761, folio 435b. Folketellingen for 0115 Edsberg i 1801. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 10, 1797-1807, folio 503. Kirkebok Eidsberg nr. 5, «Begravne», folio ikke angitt (kort 6/6).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26