Anne ???

       
   
Gift Erich Pedersen Hamnvaag. Født omkring 1630.
Død før 1711.
Anders Erichsen Hamnvaag. Født omkring 1682.
Død 1764 på Hamnvaag, Malangen (TR).
Begravet 22.04.1764 i Malangen (TR). 1

Biografi - Biography

Levde 1658.
Levde 1717 på Hamnvaag, Malangen (TR).

Anne og Erich hadde følgende barn (minst):
Ca. 1673: Peder.
Ca. 1683: Anders.
En datter.

Da skoskatten ble innkrevd i 1711 var Erich død, mens Anne betalte 12 skilling for seg og ei datter. En dreng på gården var matros og dermed fritatt for skoskatt.

Anne satt med gården til 1717, da Anders, som nå var blitt gift, overtok en halvpart. Den andre halvparten hadde Peder Jacobsen som antagelig var svoger til Anders. 2

 

  1. Kirkebok Tromsø 1753-78: «Begravelser med de afdødis Navne og Alder», folio 175.
  2. Anders Ole Hauglid: Balsfjorden og Malangens historie fram til 1830-åra, side 75.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2011-05-12