Aase ???

>
       
   
Gift Gulbrand Hallesen Botner. Odelsbonde, lensmann.
Død omkring 1613 på Botner, Løken, Høland (AK).

    Aase og Gulbrand hadde sønnen
Torchild, født ca. 1594, gift med Ragnhild Rolfsdatter Østre Auten i Trøgstad, død ca. 1665.

    Jordeboken fra 1616 viser de skatter som ble pålagt gården:
«Jordbog Paa Ald Huiss Rettighedt och Inndkombst Bønnderne udj Nedre Rommeriges Fougderie till Konng: Maytt: och Cronen Aarligenn udgiffuer och Derwhinnden(?) Jnndførtt Huiss Lanndschyldt, Forinng, Wissøer och Leding, Dette Aar forhøigett Och Paalagdtt er. Begnett fra Philippi Jacobi Dagh 1616, och till Aarssdagen Anno 1617 - Høelandz Prestegieldt.
Thorckilld Bottner.
    ˝ daler forinng.
    8 alb: wisøer.
    4 alb: ledinng.
    1 Høenns.
Bonndeguodz. Bøger Selff».

    Torchild overtok Botner og betalte skatt fra 1618 til 1639. Han døde ca. 1665. 1

 

  1. Odd Ottesen: Slekten Botner i Høland, side 28. Kari Elisabeth Raanæs Herland og Inger Johanne Bredeg Karlsrud: Karlsrudslekten fra Trøgstad (1998), del II ved Jon Anjer, side 515.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26