Ragnhild Torersdatter

>
       
   
Gift .
Gjøa ???.

    Avskrift i Kjeldeskriftavdelingen ved Riksarkivet av dokument datert påsken 1564 innlånt ved J. Garder, fra gullsmed C. Berg som var fra Bergsjø (språklig normalisert):
    «Bekjennes jeg Amund Gulbrandsson med dette mitt åpne brev at jeg var hjemme til Guds og min ed andre dag påske anno domini 1564 at spurte meg beskedelig mann Halle Torkjellsson om hans kvinnes skylderband som er min brordatter som er først Gjøa Monsdatter og hans mor het Gjøa og hadde hun en mor het Ragnhild Torersdotter og førnevnte Ragnhild hadde en bror het Henrik sambåren søsken etter far og mor og førnevnte Henrik solgte en ødegård liggende i ytre Høland ved navn Enger med luter og lunder som det til ligger og ligget har at så i sannhet er trykker jeg mitt signet neden for dette mitt åpne brev som gjort var år og dag som før sagt.»

    "

    Dette må vel da forstås slik:
    Halle Torkjellssen var gift med Gjøa Monsdatter, datter av Mons, sønn av Gjøa, datter av Ragnhild Torersdatter, fullsøster av Henrik [Torerssen].

    Ragnhilds bror, Henrik, hadde solgt en ødegård liggende i ytre Høland ved navn Enger med luter og lunder.

    Den Enger-gård i Hemnes i Høland som var ødegård, nemlig Østre Enger, var i tiden 1610-1650 eid av Halle Gunnarsson Bergsjø i Høland, som Odd Otttesen regner som dattersønn av Halle Torkjellsson på Botner. Det er vel derfor all grunn til å tro at den Halle som nevnes i nevnte brev av 1564 er mannen på Botner. Men hvor hans svigerfar Mons (Gulbrandsson?) og dennes bror (eller halvbror), Amund Gulbrandsson, har bodd, er helt uavklart. 1

 

  1. Avskrift i Kjeldeskriftavdelingen ved Riksarkivet av dokument datert påsken 1564.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26