Henrik Kristiansen
1900-1975
Bademester.

>
       
   

Henrik Kristiansen. Født 31.12.1900 Kykkelsruddalen. Død 18.09.1975 i Askim (ØF). Bademester.
Gift Martha Ovidie Nygaard. Født 14.12.1902.
Død 06.10.1984.
Odd Julius Kristiansen. Øyelege.
Født 29.12.1929 i Askim (ØF).
Død 21.05.2010 i Askim (ØF).
Begravet 28.05.2010 i Askim (ØF).

Biografi - Biography

Bademester.
Født 31.12.1900 Kykkelsruddalen.
Død 18.09.1975 i Askim (ØF).
Begravet 22.09.1975 i Askim (ØF). 1

Henrik var sønn til mølleren Henrik Julius Kristiansen, (1855-1923) gift med Mathea Halvorsdatter (1858-1946). De bodde i Kykkelsruddalen i 1890-årene. De har antagelig flyttet til Askim som gifte. Kirkeboken for Askim gir imidlertid ingen opplysninger om dette under innflyttede.

Deres barn var:
1897: Kristian.
1898: Anna.
1899: Henrik.

Kristian ble født 24.03.1897 og døpt 02.05.1897. Foreldrenes bopel oppgis å være «Dalen». Kristian Juliussen døde 20.10.1897 av «Tæring».

Henrik var bademester i Askim.

Plassen Kykkelsruddalen ble trolig ryddet tidlig på 1700-tallet og lå nede ved fossen. I 1865 var det 1 ku og 1 sau her, og det ble sådd ¼ tønne hvete, 1/8 tønne rug og 1½ tønne havre og satt 2 tønner poteter. Fra 1850-årene bodde det to familier i Kykkelsruddalen. I 1870-årene ble det bygd en ny stue som ble kalt Øvre Kykkelsruddalen. Fra ca. 1880 ble gamlestua brukt som møllerbolig. Den lå der kanalen ble sprengt ut i 1900, og ble så flyttet like inntil mølla. 2

 

  1. Minnesblad ved begravelsen.
  2. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 262. Gårdshistorie for Askim, Bind 3, side 254-255.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26