Smed ???

Odelsbonde.

>
       
   

Smed ???. Odelsbonde.
Gift .
Even Smedsen Frøshaug. Odelsbonde.
Født omkring 1480.
Thorer Smedsen. Odelsbonde.
Død før 1573.

Biografi - Biography

Odelsbonde.

Levde 1470.
    Det er nærliggende å tro at Even Smedsen og Thorer Smedsen har vært brødre. For det første er de begge sønner til en «Smed», et sjeldent navn. Dernest har Thorer sittet med gods som sønnene til Even åpenbart overtar. Dersom Even og Thorer var brødre, må vi vel anta at Even er eldst, kanskje betydelig eldre. 1

 

  1. Odd Ottesen: Eivind Smedssons etterslekt - Del 1, NST, Bind XXXV, hefte 1, (1995), side 13-48.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26