Joen Thoresen Lund
1619?-1658

>
       
   

Joen Thoresen Lund. Født omkring 1619. Død 1658 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF).
Gift 21.09.1645 i Båstad, Trøgstad (ØF) 1 Guro Bergersdatter Holt.

Biografi - Biography

Født omkring 1619.
Død 1658 på Lund, Båstad, Trøgstad (ØF).
Begravet 09.05.1658 i Båstad, Trøgstad (ØF). 2

    Guros første mann, Gulbrand Ringstad, hadde 13 lispund i Morstad i 1639.


    "
Kontribusjonsskatt 1647. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 193, legg 1, litra L, folio 18).

    Skattematrikkelen av 1647 viser:
  «Joenn Lund 1 fr.
      Her cantzler 1½ pundt.
      Byger her cantzler»
  «Christoffer Morstad 1 pund.
      Byger Jonn Lund».

    Odelsskatten i 1656/57 viser for «Joen Lund»:
    «i Ringstad 7 lb.
  i Moestad 15 lb.
  i Østereng(?) 6 lb».

    "
Kvegskatt 1658. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 244, legg 2, litra 57, folio 9).

    Av Kvegskattlisten for 1658 ser vi at gården hadde 4 hester, 19 kuer, 11 sauer, 3 svin og 2 geiter.
Det ble betalt 2 dr. 10 sk. i kvegstatt.

    Joen døde i 1658:
«Cantate [4. søndag etter påske]: Jøen Lund Æt 39».
    "
Kontribusjon jonsok og mikkelsmesse 1660. Heggen og Frølands fogderi, Baastad sogn (Lensregnskap Akershus len, eske 256, legg 1, litra X, bilde 10).

    Jon føres i kontribusjonsskatten for1660 selv om han døde to år tidligere:
«Jon Lund Sielff 1 fierding
    Her. Candzler 1½ pund. - Her Candzler biuger.
    Tunge 1½ pd. 1 fxrg: [fjerding] - 12 dlr. 12 sh».
«Christopher Morstad.
    Jon Lund 1 pund - Joen Lund biuger.
    6 dlr. forlindret for Armod ...». 3

 

  1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spons & Copul», folio 65.
  2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 104.
  3. Skattematrikkelen av 1647, Heggen og Frøland fogderi, Baadstad sokn, folio 18 og 19.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26