Anne Oline Kristiansdatter
1866-1958

>
       
   

Anne Oline Kristiansdatter. Født 20.10.1866 i Opsal, Eidsberg. Død 1958.
Gift 08.01.1892 i Askim (ØF) 1 Martin Christensen Nygaard. Skredder.
Født 09.12.1852 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Døpt 26.12.1852 i Askim (ØF). 2
Død 1936 på Nygaard Nordre (Øvre), Løken Søndre, Askim (ØF).
Kristen Nygaard. Født 13.01.1893 på Nygaard.
Døpt 19.02.1893 i Askim (ØF). 3
Død 1967.
Jens Nygaard. Født 1896.
Død 1980.
Anna Marie Nygaard. Født 1898.
Død 1924.
Martha Ovidie Nygaard. Født 14.12.1902.
Død 06.10.1984.
Helga Sofie Nygaard. Født 1904.
Død 1990.

Biografi - Biography

Født 20.10.1866 i Opsal, Eidsberg.
Døpt 18.11.1866 i Eidsberg. 4
Død 1958.

Anne Olines foreldre var gårdbruker Kristian Jacobsen og Anna Olsdatter, bosatt på Opsal, Eidsberg, da hun ble født. Faddere ved dåpen var: Christine Olsdatter Søndre Mysen, Marie Johannesdatter, Christian Andersen, Johan og Anton Christiansen Fiskerud.

Mathias Iversen solgte den søndre delen av Oppsalneset til Kristian Jakobsen (Skjøte 26.09.1857 og 07.10.1858). Kristian var snekker og ble boende på Oppsalneset fra 1856 til han og familien flyttet til Kammerud omkring 1873 hvor han var husmann. Sønnen Johan Anton drev som skomaker og bodde på Kammerud. I 1875 hadde Kristian 1 hest, 2 kuer og 1 kalv og sådde ½ tønne rug, ¾ tønne bygg, 3 tønner havre, 1/8 tønne vikker, 3½ tønne poteter og 10 pund grasfrø.

Kristian og Anna hadde følgende barn:
1853: Maren Johanne, gift med Ole Bergersen, Vestre Hagaplass.
1856: Karen Lovise, død samme år.
1857: Johan Anton.
1860: Karen Lovise.
1863: Marte Marie.
1866: Anne Oline, gift med Martin Kristensen Nygaard.
1869: Hanne Karoline.
1872: Berte Sofie, død i 1874.

Anne ble konfirmert i 09.10.1881. Familien hadde da flyttet til Mørktvedt i Askim. Det er notert i kirkeboken at Anne flyttet i 1877.

Under utflytninger fra Eidsberg oppgis at Gårdbruker Kristian Jakobsen, Kammerud under Randem, født 23.11.1828, i 1875 flyttet til Lille Mørktvet, Askim. Hans hustru, Anne Olsdatter, født 14.12.1831 flyttet samtidig. Det oppgis at de giftet seg 25.11.1852. Notatet er gjort sist i året 1877. Anne er ikke nevnt i denne forbindelse.

Fra «Gårdshistorie for Askim» om Mørktved Lille:
«Johannes Brynildsen hadde gården i 10 år. Da solgte han den for 1400 Spdlr. den 12.04.1862 til Lars Andersen Elgethun fra Eidsberg. Skjøtet ble tinglyst den 01.07.1865.
I 1871 døde Lars Andersen, og den 20. juli samme år er det skifte etter ham. Gården ble da utlagt til hans 4 barn, Anton, Johan, Maren og Karoline, slik at de fikk 1 fjerdedel hver, taksert for 800 Spdlr.
Ingen av disse barn hadde da nådd myndighetsalderen. Men 4 år senere var sønnen Anton Larsen blitt myndig under curator, og da skjøter han og Chr. Brødremoen, som var verge for Antons søsken, denne gård til Christian Jakobsen Opsalnæset for 1150 Spdlr., med påtegnet samtykke av Overformynderiet og Sorenskriveren. Skjøtet er datert 10.09.1875, og tinglyst 18. november s.å.
Christian Jakobsen hadde gården til sin død. Skifteretten i hans bo skjøtet eiendommen for kr. 5000.- til Johan Kristiansen Mørk den 10.02.1909, tinglyst 19. februar s.å. Johan hadde gården bare noen måneder. 11.10.1909 skjøtet han den til Jørgen Jørgensen fra Jylland for kr. 7000.-, tinglyst 22. oktober samme år.»

Det er vel trolig at dette er Johan Anton, bror til Anne Oline.

Da Kristian og Anne giftet seg (folio 261) oppgis Annes far å være Ole Jacobsen. Navnet til Kristans far er vanskelig å lese.

Da Anne Olsdatter ble døpt oppgis hennes foreldre å være gaardmand Ole Jacobsen og Johanne Johannesdatter på «Aas Øfre» (folio 366).

Da Kristian Jacobsen ble døpt oppgis hans foreldre å være gardmand Jacob Knudsen og Marthe Olsdatter fra Hedahl (folio 334). 5
    "
Fra Karolines album: På Nygaard i 1924. Bak: Karoline, Kathrine, Anne Oline, Anna (døde samme år), Anne Lovise, Solveig og Ingerid. Foran: Andrea og Helga.

 

  1. Kirkebok Askim nr. 7: «D. I Ægteskab Indtraadte», folio 167, nr. 1.
  2. Kirkebok Askim nr. 5: «A. Døbte», folio 17, nr. 65.
  3. Kirkebok Askim nr. 7: «A. Levende Fødte», folio 65, nr. 1.
  4. Kirkebok Eidsberg nr. 10A: «A: Døbte», folio 163, nr. 176.
  5. Kirkebok Eidsberg nr. 12: C. Konfirmerede», folio 114, nr. 12. Kirkebok Eidsberg nr. 11: «Utflytttede (ogsaa børn)», folio 492, nr. 177. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind II, side 248, 421. Gårdshistorie for Askim, Bind 1, side 674-675. Gårdshistorie for Askim, Bind 2, side 262.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26