Anne Hansdatter Berger Vestre
1646?-1720

>
       
   

Anne Hansdatter Berger Vestre. Født omkring 1646. Død 1720 på Berger Vestre, Trøgstad (ØF).
Gift 13.10.1667 i Trøgstad (ØF) 1 Lars Baardsen Berger Vestre. Odelsbonde.
Født omkring 1635.
Død 1687 på Berger Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 13.11.1687 i Trøgstad (ØF). 2
Marthe Larsdatter Berger Vestre. Født 1676 på Berger Vestre, Trøgstad (ØF).
Døpt 02.04.1676 i Trøgstad (ØF). 3
Død omkring 1717 på Hobøl, Askim (ØF).

Biografi - Biography

Født omkring 1646.
Død 1720 på Berger Vestre, Trøgstad (ØF).
Begravet 10.11.1720 i Trøgstad (ØF). 4

    Anne og Lars hadde følgende barn:
1669: Guro, død samme år.
1670: Baard, til Boslet i Askim, levde i 1720.
1673: Johanne, gift med Jens Fredriksen Løken i Spydeberg, død før 1720.
1676: Marte, gift med Knud Larsen Hobøl, skifte 30.04.1717.
1679: Goro, gift med Ole Bergersen Raknerud, skifte 01.06.1711.
1682: Ellen, gift i 1712 med klokkeren Henrik Kristensen Aarhus i Askim, levde i 1720.
1684: Ingri, ugift i 1720.

    1669: «Invoc: Baptizati Lars Bordsen Bergers B. N. Guroe» (Kirkebok nr. 1, folio 135).
    1670: «Palmar: Baptizati Lars Baardsen Bergers B. N. Baard» (Kirkebok nr. 1, folio 139).
    1673: «Miser: Extra: Baptizati Lars Baardsen Bergers B. N. Johanne» (Kirkebok nr. 1, folio 148).
    1676: «Quasímodo: Lars Bergers B. N. Marthe» (Kirkebok nr. 1, folio 157).
    1679: «10 P. Trin: Lauridz Bergers B. N. Gurro» (Kirkebok nr. 1, folio 168).
    1682: «Dnica 4te p. Epiph: Lars Bergers B. N. [Uten navn -> Ellen]» (Kirkebok nr. 1, folio 177).
    1684: «Dnica 23 p. Trin: Lars Bergers B. N. Ingri» (Kirkebok nr. 1, folio 186).

    Anne var gift annen gang i 1689 med Halvor Gjestsen Vestre Berger fra Raknerud, født ca. 1663. De hadde ingen barn. Skiftet etter Halvor ble avholdt 22.01.1727.

    Anne døde i 1720:
«Dom: XXIV post Trinit: Halvor Jestssøns Berger Qvinde n. Anne Hansdatter gl: 74 Aar.»

    Skifte etter Anne ble avholdt 13.12.1720:


  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland, 1710-22, folio 386a.

    «Janus Colstrup Sorenskriver over Heggen og Frølands fogderie, Aslach Hansen Frøshaug, Troen Gutormsen Skiøn Houg, begge paa dragun Quarteret boende, Tosten Evensen Strømnæs og Hans Gundersen Skattalen Soldater Lægd bønder og ædsvorne Laugrettis mænd udj Trøgstad Præstegield Giøre vitterlig, at Anno Christy 1720 d: 13de Decembr: wære .y Efter begiering forsamlede paa Gaarden Dragunquarteret Berger J Trøgstad Sogn, der at holde Registrering, Wurdering

  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland, 1710-22, folio 386b.

samt Arve Skifte og Deeling efter den Sal: Quinde Anne Hansdatter som boede og døde her ibid over h.is som Tømpte..(?) og Til Arv kunde holde Jmellem hendis Jgienlevende Mand paa den Eene Nemblig Halvor Jestsen, og hendis med forige Mand avlede børn paa den Anden Side,
Baard Larsen Borslet Myndig,
Johanne Larsdatter ved døden afgangen, efterlat Sig 3 Sønner og 2 Døttrer,
    Carl 18 Aar gammel,
    Olle 16 Aar gammel,
    Fridrich = 9 Aar gammel,
    Rangnild og Johanne Jens Sønner og Døttrer, alle umyndige;
Marte Larsdatter død, efterladt sig 2 Sønner og 3 Døtrer,
    Lars 18 aar gammel,
    Hans 16 aar gammel,
    Karri, Gury og Johanne Knud Sønner og Døttre ligeledes umyndige,
Govor Larsdatter død, efterladt Sig Een Søn og Een Datter,
    Berger 12 aar gammel og
    Gury Ols Søn og Datter umyndige;
Ellen Larsdatter gift med Hendrick Aarhuus Klocker Til Aschim Meenighed, og
Ingri Larsdatter ugift og umyndig,
overværende Enkemanden selv, Sønnen Baard Larsen Saavel som Hinrick Aarhuus, der tillige Iagt Tog den umyndige datter og Johanne Larsdatters børns beste; som deris Nærmeste frændes,
paa Marte Larsdatters børns Side var deris fader Knud Larsen Hobbel Nærværende og
paa Gury Larsdatters børns wegne, overvar deris formyndere Lensmanden Torre Nielsen Hokaas.
For Quarteret var efter Ordonancen Tilstæde Lieutenant for Compagniet welædle Olle Svendsen,
desligeste Tilstede war bøygdelensmanden Torre Nielsen Hockaas med andre flere Gotfolk, som ved denne skifteafhandling Jndfant Sig.
Blev da anvist og Angiven Boens Formue som følger.+
...». 5
  "
Skifteprotokoll Heggen og Frøland, 1710-22, folio 388b.

    «Summa Boens Rørende 277.2.2
            Jorde Gods
Hvad Jorde Godset Angaar som dette Boees Eiende, Saa fremw: ....» 6

 

 1. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Spon: Copul», folio 131.
 2. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Sepulti», folio 197.
 3. Kirkebok Trøgstad nr. 1: «Baptizati», folio 157.
 4. Kirkebok Trøgstad nr. 2: «Sepult», folio 98.
 5. Skifteprotokoll Heggen og Frøland nr. 5, 1710-1722, folio 386.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26