Jøran Larsdatter Bøen
1649?-1727

>
       
   

Jøran Larsdatter Bøen. Født omkring 1649. Død 1727 på Bøen, Rømskog, Rødenes (ØF).
Gift Bjørn Olsen Bøen. Gårdbruker.
Født omkring 1650.
Død 1721 på Bøen, Rømskog, Rødenes (ØF).
Begravet 31.08.1721 i Rømskog, Rødenes (ØF). 1
Siri Bjørnsdatter Bøen. Født omkring 1677.
Død 1738 på Trandem, Rømskog, Rødenes (ØF).
Begravet 25.03.1738 i Rømskog, Rødenes (ØF). 2

Biografi - Biography

Født omkring 1649.
Død 1727 på Bøen, Rømskog, Rødenes (ØF).
Begravet 24.06.1727 i Rømskog, Rødenes (ØF). 3

    Jøran og Bjørn hadde følgende barn (minst):
Ca. 1677: Siri, gift med Berger Torkildsen Trandem, død 1738.
Ca. 1680: Lars, overtok Bøen, død ca. 1758.
Ca. 1684: Erik, til Torenbye, gift ca. 1710 med Ingeborg Torsdatter.
Anne, gift i 1721 med Erik Halvorsen.

    "
Matrikkelforarbeidet fra 1723 - Rødnes - Eksaminasjonsprotokollen - folio 40b-41a.

    Etter at Bjørn døde, tok Jøran opp nye lån hos oberstløytnant Peder Colbjørnsen sammen med eldste sønnen Lars, slik at gjelda i 1734 var 850 rdl. Lars sier nå at han ikke er i stand til å betale denne kapitalen og innløse gården, og siden ingen av hans søsken heller maktet dette, valgte han å selge den til Colbjørnsen for samme sum som pantegjelden.

    Hun døde i 1727:
źd 24 Junü Jøran Larsd. Bøen 78 aar╗. 4

 

  1. Kirkebok Rødenes nr. 1: źDøde╗, folio 19.
  2. Kirkebok Rødenes nr. 1: źDøde╗, folio 191.
  3. Kirkebok Rødenes nr. 1: źDøde╗, folio 21.
  4. H. A. Rakstad: Komnæs - Trandemsætra, 1943, bilag 2 og 3. Elwin Myhrvold: Rødenes i Østfold, bind I, side 670. Ulf Grøndahl: Rømskog bygdebok, Bosettings- og næringshistorie (2006), side 522.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26