Sophie Vladimirsdatter
1141?-1198

    mf
Boleslaus III Krzywousty av Polen. Født 1085. Død 18.10.1138. Hertug.
mm
Salome av Berg-Schelklingen. Født før 1101. Død 27.07.1144.
f
Vladimir ???. Fyrste.
m
Richiza Boleslausdatter. Født 12.04.1116. Død etter 1155. Dronning.

Sophie Vladimirsdatter. Født omkring 1141. Død 05.05.1198. Dronning.
Gift 1157 i Viborg Valdemar I Knudsson den Store av Danmark. Konge.
Født 14.01.1131.
Død 12.05.1182 i Vordingborg.
Valdemar II Valdemarsson Sejr av Danmark. Konge.
Født 28.06.1170.
Død 28.03.1241 i Vordingborg.

Biografi - Biography

Dronning.
Født omkring 1141.
Død 05.05.1198.

Sophie var datter til den polske hertugdatteren Richiza (Richeza, Ryksa, Rixa) Boleslawsdatter i hennes annet ekteskap med fyrsten Vladimir (Valedar, Volodar). Det er omstritt hvem denne Vladimir var, men i sin stamtavle over de danske konger kaller Abbed Vilhelm [ca. 1125-1203] Sophies far «Valedar, russernes konge».

I sitt første ekteskap med Magnus, sønn til kong Niels I Svendsson den Gamle av Danmark, fikk Richiza sønnen Knud, senere Knud Magnusson III av Danmark. Knud lot seg hylde som konge på Jylland og Fyn, mens Svend III Grathe var hans medkonge på Sjælland. Stridigheter mellom de to kulminerte ved blodgildet i Roskilde 1157 hvor Knud ble myrdet. Richiza giftet seg en tredje gang med kong Sverker I den Eldre av Sverige, og fikk med ham sønnen Bulislaw (Boleslaw).

Knud og Sophie var altså halvsøsken.

Da Valdemar og Knud III Magnusson hadde nærmet seg hverandre, ble det i 1154 avtalt ekteskap mellom Sophie og Valdemar. Da Sophie selv ikke eide gods i Danmark, lovet Knud å utstyre henne med en tredjedel av sin egen farsarv. Allerede før Valdemars endelige seier på Grathehede ble deres bryllup feiret i Viborg i 1157.

Svend Aggesen [ca. 1130 - ca. 1185] berømmer Sophie for hennes store skjønnhet.

Valdemar og Sophie hadde følgende barn:
Sophie, gift med greve Siegfried III av Orlamünde, død ca. 1210.
1163: Knud IV av Danmark, gift med Gertrude av Bayern, død 1202.
1170: Valdemar II Sejr av Danmark, gift med Berengaria av Portugal, død 1241.
Richiza, gift med kong Erik Knutsson av Sverige, død 1220.
Ingeborg, gift med kong Filip II August av Frankrike, død 1236.
Helene, gift med hertug Wilhelm av Lüneburg, død 1233.
Dertil to døtre som gikk i kloster og som vi ikke sikkert kjenner navnene til.

En av disse sistnevnte døtre ble forlovet med en sønn til keiser Frederik Barbarossa på et tidspunkt da Valdemar søkte samarbeide med keiseren. Etter Valdemars død fortsatte Knud IV denne politikk, idet han lot sin mor gifte seg med keiserens betrodde mann, greve Ludvig III av Thüringen. Senere, da forholdet mellom konge og keiser ble mer spent, ble såvel Sophie som hennes datter forstøtt av sine ektemenn og sendt tilbake til Danmark. Sophie skal ha blitt meget bitter av denne behandling ifølge Arnold av Lübeck som skrev «Chronica Slavorum» 1172-1209 og døde i 1211 eller 1214. De danske kilder omtaler ikke denne pinlige episode.

Sophie døde 05.05.1198 og ble begravet i Ringsted. 1

 

  1. Politiken's Danmarks Historie, Bind 3 (1969), side 62, 200, 202, 211, 275, 324, 408. Dansk Biografisk Leksikon, Bind 11 (1937), side 190, Bind 22 (1942), side 294-295, Bind 25 (1943), side 23. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 584. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 44, 88.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17