Robert av Mortain
(1035..1040)-1091

       
f
Herluin av Conteville. Død etter 1100.
m
Arlette ???. Født omkring 1011. Død etter 1100.

Robert av Mortain. Født mellom 1035 og 1040. Død 1091. Greve.
Gift før 1052 Mathilde av Montgomeri. Grevinne.
Født omkring 1035.
Emma av Mortain. Grevinne.
Født omkring 1052.

Biografi - Biography

Greve.
Født mellom 1035 og 1040.
Død 1091.

Greve av Mortain 1049 - 1091.

Robert var halvbror til Wilhelm Erobreren (født ca. 1028), konge av England, på morsiden. Biskop Odo av Bayeux var hans helbror.

Han var sin fars annen sønn og fikk 1048-49 grevskapet Mortain i stiftet Avranches.

I 1066 var han tilstede ved koncilet i Lillebonne for å drøfte invasjonen i England. Han bidro med 120 skib til Englands flåte og kjempet i Senlac. Robert reddet Wilhelm Erobrerens liv i slaget ved Hastings og fikk av ham mange borger forskjellige steder i England. I 1069 ble han igjen i England for å beskytte Lindsey mot danskene. Samtidig ble hans borg Luthgaresburg (Montacute) i Somerset beleiret.

Han hadde veldige landeiendommer i England. Sammen med sin hustru, Mathilde, grunnla han en kollegiekirke i sitt slott i Mortain. Han nevnes også som stifter av Grestain Abbey ved Honfleur ved Seine-bredden, men stifteren var utvilsomt hans far. Robert ga betydelige gods til Grestain, dette gjorde også hans sønn Wilhelm.

Hertug Robert Ğle Diableğ hadde gitt grevskapet Mortain til Wilhelm Warlengus, sønnesønn til Richard I. En uforsiktig uttalelse om ham syntes å røbe utroskap og ha måtte gå i landflyktighet. Derved fikk Robert grevskapet.

Han ble begravet i Grestain, likeså hans hustru og foreldre. 1

 

  1. Mogens Bugge: Våre forfedre, nr. 1103. Bent og Vidar Billing Hansen: Rosensverdslektens forfedre, side 72, 97.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.

If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.

Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2009-10-17