Yvonne Mortensen
1945-
Bibliotekar.

>
ff
Alfred Louis Valdemar Mortensen. Født 29.07.1882. Død 24.06.1960.
fm
Louise Vilhelmine Berg. Født 08.01.1884 i Melby (Frederiksværk amt). Død 31.12.1944 i København kommune.
   
f
Helge Mortensen. Født 06.03.1923 i København kommune. Død 07.10.2010 i København kommune.
m
Kirsten Jensen. Født 30.10.1923. Død 21.02.2004.

Yvonne Mortensen. Født 03.03.1945. Bibliotekar.
Gift 10.04.1965 John Kok. Født 07.09.1945.
Thomas Kok. Orlogskaptein.
Født 03.05.1966.

Biografi - Biography

Bibliotekar.
Født 03.03.1945.

    "
Yvonne sammen med sin far på Fornebu flyplass ved Oslo i mai 1953. Familien var på besøk i Oslo i forbindelse med Tores konfirmasjon.

 
Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26