Alfred Jermiin Jørgensen

>
       
   
Gift Adda Mortensen. Født 1911 i København kommune.
Død 1996.
Jørgen Jørgensen. Født 17.02.1946.

Levde fra 1930 til 1946.

 
Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26