Slektene på Botner i Løken, Høland, og O i Vang


Forbindelsen mellom de yngre og eldre ættene på Botner i Løken, Høland og O i Vang er ikke klarlagt.

Grafisk oversikt.

Selv om jeg er overbevist om at det må være forbindelse mellom ættene,
har jeg valgt å avslutte min slektsoversikt over mine forfedre i «Østfold/Akershus» med

Halle Torchildsen på Botner.

I et debattinnlegg i Digitalarkivets «Brukarforum» datert 31. mars 2005 skrev Tore H Vigerust:
Vi kan ikke ta eventuelle opplysninger fra 1700-tallet om at folket på Botner nedstammer i rett mannslinje fra jutuler og andre førkristne kjemper (av forfattere som Reiar Gjellebøl; Wilse m fl), ei heller fra adelige på gården på 1400-tallet (noe som ikke nevnes i 1700-talls-kilder).Men det er rimelig at Botnerfolket ca 1600 stammer (på manns- og / eller kvinnesiden) fra en av de to brødrene av O-ætten, Eivind Gjordsson, nevnt 1438-1471, og Jon Gjordsson (på Botner?), kjent 1438-1448. Slektskapet kan gå via Nils Jensson. Eller via Mogens O. Eller utenom både Nils Jensson og Mogens O. (Jeg mener det fortsatt er mulig at denne Mogens O 1528 kan være identisk med den hallandske adelsmannen Mogens 0.)

«Middelalder»-seksjonen tar utgangspunkt i de eldre ættene på Botner og O.

Gyrd Ingjaldsson på O, hans sønner og deres nærmeste forfedre:
Jon Gyrdsson. Nevnt 1443. Død etter 1448.

Eivind Gyrdsson. Født omkring 1400 på O, Vang (HE). Kjent til 1471. Lagrettesmann.

Gyrd Ingjaldsson på O. Kjent fra 1385 til 1400 på O, Vang (HE). Ingjald Guttormsson på O. Født omkring 1330 på O, Vang (HE). Kjent til 1361 på O, Vang (HE). Sysselmann.  
GudridO. Nevnt 1348 og 1349 på O, Vang (HE).
Cecilia Sigurdsdatter på O. Født før 1342. Levde 1361 på O, Vang (HE). Fortsetter i neste tabell!
Sigurd Havtorsson til Giske. Født omkring 1315 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Død omkring 1392. Sysselmann og riksråd.
Frille.
??? Eivindsdatter. Født omkring 1360 på Botner, Løken, Høland (AK). Levde 1400 på O, Vang (HE). Eivind Astesson Botner. Kjent fra 1340 til 1362 på Botner, Løken, Høland (AK). Ester Bonde på Botner. Nevnt 1329 på Botner, Løken, Høland (AK).
 
Tora ???.  
 

Sigurd Havtorsson til Giske og hans nærmeste forfedre:
Fortsatt fra forrige tabell!
Sigurd Havtorsson til Giske. Født omkring 1315 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Død omkring 1392. Sysselmann og riksråd.
Havtore Jonsson til Sudreim. Født omkring 1275. Død 1320 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Sysselmann og riksråd. Jon Raud Ivarsson til Sudreim. Født omkring 1245. Død omkring 1312 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Baron og Sysselmann. Ivar av Skedjuhof. Nevnt 1224. Sysselmann på Hedmark.
 
   
 
Agnes Håkonsdatter til Sudreim. Født omkring 1292. Død 1319 på Sørum (Sudreim, Skedjuhof), Sørum (AK). Håkon V Magnusson av Norge. Født 1270. Død 08.05.1319 på Tunsberghus. Konge. Magnus VI Håkonsson Lagabøte av Norge. Født 01.05.1238 i Tønsberg. Død 09.05.1280 i Bergen. Konge.
Ingeborg Eriksdatter. Født omkring 1244. Død 1287. Dronning.
??? Sigurdsdatter Hestbø. Abedisse? Sigurd Ivarsson Hestbø Født omkring 1235. Lendmann.
 

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.