Genealogi-sider som omfatter Troms


Denne seksjon omfatter hovedsakelig
Troms (Karlsøy, Tromsøsund, Balsfjord, Malangen, Målselv, Lenvik).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister Kilder Grafisk oversikt

Vær oppmerksom på at et familienavn ofte er identisk med navnet på deres gård(er)!

Min mormor og hennes nærmeste forfedre:

Nora Fredrike Jensine Nilsdatter. Født 30.06.1888 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Død 23.10.1936 i Oslo (OS). Oppvartningsjomfru/husmor. Nils Andreas Nilsen Grønaas/Kragnæs. Født 29.10.1855 på Grønaasen Nedre, Balsfjord (TR). Død 13.06.1923 i Tromsø (TR). Gaardbruger og fisker. Nils Hansen Grønaas/Rakfjord. Født 1819 på Langstrand, Sletten (Sletnæs), Balsfjord (TR). Død 25.12.1881 på Rakfjord, Tromsøysund (TR). Gårdbruker.
Elen Sophie Johannesdatter. Født 23.04.1826 på Sletnæs, Nordkjosen, Balsfjord (TR). Død 02.04.1893 på Rakfjord, Tromsøysund (TR).
Andrea Kildal Carlsdatter. Født 14.08.1859 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Død 17.07.1919 i Tromsø (TR). Gaardmandskone. Carl Frederik Pettersen Kragnæs. Født 29.04.1832 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Død 20.02.1901 på Kragnæs, Tromsøysund (TR). Leilending og fisker.
Ane Hansdatter. Født 08.11.1831 på Sandøre (Sannes), Balsfjord (TR). Død 16.07.1894 på Kragnæs, Tromsøysund (TR).

Oppdaterte genealogi-sider - Troms:

Ekstraskatten 1711 – «Skoskatten» Mine slektssider for Troms er nå oppdatert med ekstraskatten i 1711, også kalt Skoskatten.
Den gir en oversikt over hvor mange personer som var bosatt på gårdene.
«Skoskatten» er en vanlig betegnelse på en engangsskatt i 1711 på skotøy, parykker, fontanger, karosser, chaiser og karjoler, samt på tjenestefolks lønn, påbudt i forordning 21. fabruar 1711.
Enkelte grupper var fritatt eller utelatt, blant annet husmenn som var utskrevne soldater og deres familier, spedbarn og personer uten fast bopel.
Satsen var 3 skilling per skopar. Det ble sannsynligvis ikke foretatt reell telling av skotøy, man beregnet for eksempel to par per person i gårdbrukerfamilie og ett par per person i husmannsfamilier og liknende.
Av tjenestefolks årslønn skulle 1/6 gis i skatt. Husbonden skulle innbetale dette og trekke tilsvarende fra tjenerlønnen.
Kilde: Norsk historisk leksikon.
Haagen [Aage] Gautesen Kaldsletten
            Anders Andersen Tænnes
Det er trolig at Haagen på Kaldsletten og Anders på Tænnes var halvbrødre.
Vi vet at Anders kom fra Vanvikan på nordsiden av Trondheimsfjorden samtidig som den oppdaterte biografien til Haagen gir gode argumenter for at hans slekt også kom fra Vanvikan!
Et utdrag av en kirkebok fra 1785 om gifte mellom nære slektninger som har «erholdet Kongel. Ægteskabs Bevilling» og en DNA-test underbygger dette.
Otte [Jacobsen?] Lorck Otte nevnes med patronymikon kun en eneste gang – i «Norske Rigs-Registranter», bind VII, side 176.
Forøvrig kalles han alltid Otte Lorck eller Lorch.
I følge Karlsøy og Helgøy Bygdebok var styrmannen Otte Ottesen fra Trondheim – som satt på Nordeidet og var gift med Anne Christensdatter Bloch i hennes 2.ekteskap – også en av hans sønner.
Dette er nok en feilaktig antagelse i bygdeboka. Han ble aldri kalt Lorck, så det finnes ikke noe grunnlag for å hevde at Otte Ottesen var sønn til Otte Lorck. De hadde bare et fornavn felles!
Mads Pedersen Jeg har ikke funnet noen originalkilde hvor han kalles annet enn Mads Pedersen!
I Karlsøy og Helgøy Bygdebok antas at Mads hadde slektsnavnet Søegaard.
    «I 1666 klaget Karlsøypresten over at fogd Søegaard hadde tatt de jordene presten og klokkeren
     brukte på Reinsvoll, og latt sin svigersønn, Christen Knudsen, etablere gård og jekteleie der.»
Det refereres her til manntallet i 1666 hvor imidlertid slektsnavnet «Søegaard» ikke nevnes.
Det er derfor ikke grunn til å anta at han tilhørte den danske «Søegaard»-slekten»!
Anne Ottesdtter, gift med
Hans Tostensen Selnes
Tidligere har jeg antatt at hun var datter til styrmann Otte Ottesen – fra Trondheim og senere bosatt på Nordeide – og Anne Christensdatter [Bloch] i hennes annet ekteskap. Jeg kan kke se at det er dekning for denne antagelse.
Lars Olsen Grepstad Ifølge Kulturbilder fra gamle Hillesøy av Jens Solvang var Lars sønn til Oluf Eidissen Grepstad (død omkring 1640) og Giertud Olsdatter. I en artikkel i Yggdrasil 4/2017
    Grebstad og litt Buvik – Litt om den eldre tid.
gjennomgår Alvin Andreassen tidligere materiale og fastslår at Kulturbilders antatte slektsforbindelse til den eldre generasjonen på Grepstad ikke kan være korrekt da enken etter Oluf het Anne.
Om Lars var bror til Gjertrud blir spørsmålet hvor han har vært i tiden før 1652 når han dukker opp som bruker av hele Grepstad på 1½ våger fisk og eier en jekt på 16 lesters drektighet.
Det er trolig er at han giftet seg med enken Gjertrud Olsdatter, som sannsynligvis var datter til Oluf of Anne og som i 1650 betalte skipper- og styrmannsskatt.
Sophia Matthiasdatter Kierrisnæs Foreldrene til Sophia var kvener som hadde slått seg ned på
Kierrisnæs i Målselv.
Hennes far - Mats [Matthias] Hansson - var antagelig sønn til
Hans Olofsson og Karin Matsdotter fra Lainio i Jukkasjärvi sogn.
Hennes mor - Dordie [Dorothea] Henriksdotter - var antagelig datter til
Henrik Matsson Kemiläinen og Sofia Niklasdotter Servio fra Jukkasjärvi.
Henrich Hofnagel
Trine Henrichsdatter Hofnagel
Aase Henrichsdatter
Tidligere har jeg antatt at Aase Henrichsdatter var datter til Henrich Hofnagel og søster til Trine Henrichsdatter Hofnagel.
Dette var feil, og er nå korrigert!
Julius Aas Julius fikk min mor, Hildur Aas/Christiansen, utenfor ekteskap i 1910.
I 1915 fikk han også sønnen Reidar Julius Aas/Clausen utenfor ekteskap med Laura Jensen.
Julius døde av tuberkulose i 1916.
Nora Fredrike Jensine Nilsdatter Min mormor giftet seg med Adolf Johannes Christiansen 31. august 1916 i Bergen.
Biografien til Adolf inneholdt mange feil og er korrigert.
Hildur Aas/Christiansen Såvel i 1910 som i 1912 het min mor Hildur Aas og ikke Hildur Nilsen!
Hun bodde tydeligvis hos fosterforeldre i Bergen inntil hun 6 år gammel flyttet til sin mor og stefar i Christiania.

Om du har kommet til denne siden uten at det er en oversiktsramme til venstre,
vennligst TRYKK HER for å komme til min hovedside.
If you have entered this page without a Menu Bar Frame on the left of the screen,
please PRESS HERE to get to my main page.