Barbro Størkersdatter Aas Vestre

>
       
f
Størker Aas Vestre. Død 1642 på Aas Vestre, Eidsberg (ØF). Odelsbonde.
 
Gift Ole Borgersen Garsegg Mellom. Gårdbruker.
Født omkring 1614 på Skibsrud, Trøgstad (ØF).
Død 1680 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Christen Olsen Garsegg Mellom. Gårdbruker.
Født omkring 1644.
Død 1715 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
Begravet 23.12.1715 i Eidsberg (ØF). 1

Levde 1630.
Levde 1680 på Garsegg Mellom, Eidsberg (ØF).
    I henhold til Gårdshistorien for Eidsberg og Mysen var Barbro datter til Størker Larsen Sletner (ca. 1636-1730). Dette er imidlertid feil. Ved skiftet etter hennes mann ble hennes bror Lars oppnevnt som verge. Den Lars som var sønn til Størker Larsen Sletner ble født først ca. 1687, 7 år etter at skiftet ble avholdt. Hennes bror må være Lars Størkersen Vestre Aas/Sletner (ca. 1604 - ca. 1687), og deres far Størker Vestre Aas som døde i 1642.

    Barbro og Ole hadde følgende barn:
Ca. 1644: Christen, gift med Marte Jørgensdatter, til Mellom-Garsegg.
Siri.

    Etter at Ole døde hadde Barbro halve gården til hun døde. Da datteren Siri innga seg til sin bror Christen i 1687 hadde hun arvet sin del etter sin mor. Barbro døde derfor senest i 1687. 2

 

  1. Kirkebok Eidsberg nr. 1: «Begravet», folio 86.
  2. Gårdshistorie for Eidsberg og Mysen, Bind I, side 167, 669.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26