Nedlasting - Downloading


Her er det mulig å laste ned mine slektsoversikter, enten som GedCom-filer eller i PDF-format.

Velg mellom en komplett PDF-fil med tekst, dokumenter, kart og bilder, eller den mindre kun med tekst.

Kommentarer mottas med takk!

      Here it is possible to download my ancestor overviews, either as GedCom-files or in the PDF-format (Norwegian only).

Choose between a complete PDF-file containing text, documents, maps and pictures, or the smaller text only file.

Comments are welcome!

Komprimert GEDCOM fil
Compressed GEDCOM file
Komplett
i PDF-format
Complete
in PDF-format
Kun tekst
i PDF-format
Text only in PDF-format
Østfold / Akershus 1.062 KBytes 49.794 KBytes 13.889 KBytes
Danmark 229 KBytes 3.579 KBytes 857 KBytes
Trøndelag

Skanke-slekten
526 KBytes

83 KBytes
12.840 KBytes

1.094 KBytes
3.728 KBytes

444 KBytes
Troms 515 KBytes 9.707 KBytes 3.239 KBytes
Middelalder 486 KBytes 7.977 KBytes 4.145 KBytes


GEDCOM
     
PDF
GEDCOM (Akronym for GEnealogical Data Communication) er et standardisert format for elektronisk kommunikation av genealogiske data. Her er den (nokså tekniske) GEDCOM-standard (på engelsk). Formatet kan leses ved hjelp av de fleste slektsprogram, men jeg vil nok ikke anbefale at man fører disse data inn i sine egne slektsregistre!
Filen som laddes ned er et eksekverbart program som inneholder den komprimerte GEDCOM-filen så vel som programkode for å ekstrahere filens data. Om du starter programmet, vil det ekstrahere sine data som så kan lagres der du ønsker.

GEDCOM (Acronym for GEnealogical Data Communication) is a standartized format for electronic communication of genealogical data. Here is the description (rather tecnical) of the GEDCOM-standard. The format can be read by most genealogical programs, but I will not recommend that you merge these data into your own ancester database!
The downloaded file is an executable program file containing the compressed GEDCOM-file as well as software to extract the data. You just run the file which then will expand into the corresponding GEDCOM-file, to be stored according to your choice.

Slektsoversikene i PDF-format gir en samlet utskrift av mine aner, generasjon for generasjon. Oversiktene avsluttes med en alfabetisk fortegnelse over de registrerte aner med sidehenvisninger.

The ancestor overviews in PDF-format gives a complete presentation of my ancestors, generation by generation. Appended to the overviews there is an alphabetic list of the registrered ancestors with page references.

Noen gratis PDF-lesere:
Jeg anbefaler Nitro Reader.

Some free PDF-readers:
I recommend Nitro Reader.

Nitro Reader Foxit Reader
Adobe Reader