Peder Andreas Lindholm
1825-1894
Lærer.

>
ff
Hans Truelsen. Født omkring 1742. Død 09.08.1827 i Aabel Bye, Tislund sogn (Haderslev amt). Gaardmand.
fm
Kirsten Knudsdatter. Født omkring 1735. Død 07.03.1796 i Aabel Bye, Tislund sogn (Haderslev amt).
   
f
Cornelius Hansen Lindholm. Født 26.01.1782 i Gøtterup, Tislund sogn (Haderslev amt). Død 09.03.1851 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt). Skolelærer.
m
Ellen Marie Christensen. Født 1786. Død 16.02.1831 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).

Peder Andreas Lindholm. Født 05.09.1825 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt). Død 12.01.1894 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Lærer.

Biografi - Biography

Lærer.
Født 05.09.1825 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 28.10.1825 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 1
Død 12.01.1894 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Begravet 17.01.1904 fra Stubbekøbing kirke, Stubbekøbing sogn (Maribo amt). 2

Levde 1841 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Levde 1850 i Bregninge Bye, Horbelev sogn (Maribo amt).
Levde mellom 1852 og 1854 i Avnede sogn (Maribo amt).
Levde mellom 1857 og 1883 i Nørre Ørslev sogn (Maribo amt).
Levde 1883 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
    Peder Andreas ble født i 1825 og døpt i Aastrup kirke i Astrup sogn:
«Aar og Datum: Septemb. 5.
Barnets fulde Navn: Peder Andreas.
Daabens Datum enten i Kirken eller Hiemme: Octob. 28.
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl:
    Cornelius Lindholm Skolelærer i Moseby. Ellen Marie Christensen.
Faddernes Navn, stand og Opholdssted:
    Maren Niels Jørgensens Kone i Mosebye bB [bar Barnet].
    Anne Hansd. Kehling, Hans Poulsen, Rasmus Hansen Brun, Hans Hansen alle i Mosebye».

    Han ble konfirmert i 1841:
«Dom angaaende Kundskab og Opførsel: Uden ..., god Kund.
Naar og af hvem vaccineret: 1826 1/11».

    Ved folketellingene i 1834 og 1840 bodde Peter Andreas hjemme hos sin far i Aastrup sogn.

    Folketellingen i 1850 for Bregninge Bye i Horbelev sogn og Falster Sønder herred viser:
«Skolebygningen.
Rasmus Hansen - 41 Gift Skolelærer - Fødested: Her i Sognet.
Nicoline Sophie Christensen - 38 - Gift - Hans kone - Fødested: Aastrup Sogn, Maribo Amt.
Ane Chatrine Lehn - 70 - Enke - Hans Moder, Skolelærerenke - Fødested: Kjøbenhavn.
Carl Sophus Valentin Tack - 13 - Ugift Pleiebarn - Fødested: Karlebye Sogn, Mariboe Amt.
Peter Andreas Lindholm - 25 - Ugift - Underlærer ved skolen
                                        - Fødested: Aastrup Sogn, Maribo Amt.
Maren Kirstine Sødermann - 22 - Ugift - Tjenestepige - Fødested: S. Alsløv Sogn, Mariboe Amt».

3
    "
Peder Andreas Lindholm med hustru Ane Christine Pedersen.

    «Kirkesanger og Skolelærer» Peder Andreas Lindholm giftet seg 15.11.1851 i Horslunde kirke med Ane Christine Pedersen (Kirkebok Horslund, 1830-60: «Copulerede», folio 198).
    Hun ble født 27.04.1829 i Horslunde, Nørre Lolland. Hennes foreldre var skolelærer og kirkesanger Hans Pedersen og Marie Poulsdatter (Kirkebok Horslunde, 1813-29: «Fødte. Quindekiøn», folio 133).
    Ved folketellingen i 1834 for Skolen i Horslunde, Lollands Nørre herred i Maribo amt, oppgis hans foreldre å være Hans Pedersen (46 år) og Marie Poulsen Pedersen (45 år). Ane Christine var da 5 år gammel.
    Ane Christine døde 26.05.1905 i Stubbekøbing, 76 år gammel. Hun ble begravet på Stubbekøbing Kirkegaard 31.05.1905 (Kirkebok Stubbekøbing, 1904-15: «Døde Kvindekøn», folio 291, nr. 8).
    Samme dag ble hennes sønnedatter Ellen begravet, 20 år gammel. Hun var datter til bankdirektør Hans Ehlers Marius og hustru Nicoline, f. Petersen.

    Peder Andreas og Ane Christine fikk følgende barn (minst):
1852: Cornelius Hansen, født i Avnede, gift med Bolette Larsen.
1854: Hans Ehlers Marius, født i Avnede, gift med Nicoline Petersen.
1857: Lars Wilhelm, født i Nørrre Ørslev, gift med Anna Giessing.
1860: Petra Bolette, født i Nørrre Ørslev.
1865: Peter Andreas, født i Nørrre Ørslev.

    Folketellingen 01.02.1880 viser:
«2 Huse i N. Ørslev By i Falster Søder herred i Mariby Amt.
1. Et Hus Folkehøjskole.
....
2. En Skole
Peter Andreas Lindholm - M. - 54 - G. - Fødested: Aastrup S. Maribo A. -
                                          Husfader, Lærer, Kirkesanger.
Ane Kristine f. Petersen - Kv. - 50 - G. - Fødested: Horslunde S. Maribo A. - Hans Hustrue.
Kornelius Hansen Lindholm - M. 27 - U. - Fødested: Arnede S. Maribo A. - Søn Landbrugs...
Lars Vilhelm Lindholm - M. 22 - U. - Fødested: Her i Sognet - Søn, Hjælpelærer.
Petra Bolette Lindholm - Kv. 19 - U. Fødested: Do. - Datter.
Jekoline Petersen - Kv. - 24 - U. - Fødested: Stokkemark Maribo A. - Husjomfrue.
Johanne Alfilde Petersen - Kv. - 11 - U. - Fødested: Do. Plejebørn.
Inger Ludviga Peteersen - Kv. - 7 - U. - Fødested: Do. Plejebørn.
Karoline Amalie Jørgensen - Kv. - 14 - U. - Fødested: Kjøbenhavn - Plejebørn.
Berte Kirstine Kristensen - Kv. - 16 - U. - Fødested: Nesleløv, Sorø A. - Tjenestepige».

    Fra «Blade af Hans Mortensens levnadsbog. Erindringer fra Hesnæs i aarende 1825-1856»:
    «Peter Andreas Lindholm et års tid yngre end jeg. Med ham har jeg haft særdeles meget at gøre, men han har i det hele ikke efterladt sig noget godt indtryk på mig. I Skolen plagede han mig ofte med drillerier og kådhed, skønt jeg mangen gang hjalp ham med hans forsømte sager, da han var meget doven.- Forresten arbejdede vi ofte sammen. Vi tegnede landkort, blæste fløjte, læste tysk. Stundom kunne han være ganske manerlig. Da han senere kom her på Jonstrup som Elev, havde jeg mange bryderier med ham. Han plagede mig jævnlig om hjælp, truede med at ville drukne sig. Senere skal han have forandret sig meget til sin Fordel. Jeg antager, at hans kone en søster til Forpagter Pedersen i Moseby, har haft en god indflydelse på ham.»

    Fra Jonstrupbogens 5. Bind ved lærer Hans Rasmussen:
    «Ved min ankomst til Guldborg (Okt 1851) traf jeg min tilkommende hustrus ældste broder Christian, der tidligere havde været forpagter af Moseby Præstegård, men nu boede i Egense nær Guldborg. I selskab med ham var en jomfru Lindholm. Hendes broder var Peter Lindholm, han havde hidtil haft det anden lærer embede, jeg rejste hen for at overtage. De kom lige fra Horslunde, hvor Peter havde holdt bryllup med Ane Pedersen med hvis yngre søster, jeg senere blev gift. Christian fik det hurtigt ordnet således at jomfru Ulrikke Lindholm og jeg i forening lejede en vogn som førte os til Stubbekøbing. Hun var der husbestyrerinde for Konsul, Købmand og Brændevinsbrænder Benzon. Efter jomfru Lindholms beskrivelse af vejen til Brejninge skole fortsatte jeg til fods.
    I Nørre Ørslev skole, Karleby pastorat, var Ebbe Jensen ansat. Ebbe døde sommeren 1856 og Peter Andreas Lindholm blev så forflyttet til Nørre Ørslev. Ham lærte jeg snart at kende, og vi blev meget fortrolige venner. I hans hus opholdt sig hans kones yngste søster Line og uden at jeg egentlig lagde mærke dertil, blev mine besøg hyppigere og hyppigere. Det var Jomfru Pedersens skyld. Dengang var frøknerne ikke opfundet for vort samfundslags vedkommende. Omsider vovede jeg det afgørende skridt og anmodede om hendes hånd. I sin svarskrivelse tilføide hun, at hun håbede at blive mig en god og trofast hustru. Det var i 1856, og den 9/10 1857 feirede vort Bryllup i Horslunde skole ved Pederstrup, Lolland.
    Ved optagelsen i den store Horslunde-Pedersenske familie, fik jeg på en gang ni svogre og lige så mange svigerinder, der så godt som alle havde en større eller mindre flok børn, hvis samled antal det aldrig har været mig muligt at finde ud af.- Lærer Pedersen i Horslunde havde ialt 6 sønner og 4 døtre, der alle var gift og spredt rundt i Stiftet. En af sønnerne havde valgt lærergerningen og tre af døtrene var gift med lærere, af hvilke min hustru var den ene. Min svigerfader var en udmærket og dygtig og anset lærer udgået fra Vesterborg Seminarium, han ejede også en bondegård, som han med behørigt folkehold dyrkede ved siden af skolen. Deres hjem var altid forsyned med forråd af alle slags, til enhver tid så de sig istand til at modtage og indlogere og på bedste måde beværte disse mange familier med deres efterhånden voksende børneflokke. Ved vort bryllup kom alle familiemedlemmer tilstede.
    Min svigermoder var en særdeles dygtig husmoder og udenfor den egentlige husmodergerning udførte hun endda et vældigt arbejde, idet hun fremstillede Tøier både uldne og linnede. Sækkelærred, Hestedækken, Drejlsduge md tilhørende servietter. De prægtigste og smukkeste Dynevår osv. Selv spandt hun, når dagens gerning var endt, i de lange vinteraftener. - Hendes døtre blev fra små af vænnet til det samme virksomme liv. En spinderok hørte efter hendes mening ufravigelig med til enhver kvindes udstyr.- Hør, Uld og fjer til dynerne leverede Skolens og Gårdens landbrugsbedrift hende. Hun forsynede efterhånden alle sine børn og børnebørn og nu også os rigeligt med sine solide ja uopslidelige varer.- Også af fødemidler uddelte hun rigeligt og endda havde hun altid nok, når de unge slægtninge kom i besøg. Svigerfar blev Dannebrogsmand 1846. 1859 50 års jubilæum ved samme skole stor fest.»

    «Seminarist Jonstrup seminarium 1846 i 2 år. Anden lærer ved Brejninge skole 01.11.1847 under det clasenske Fidecomis. Lærer i Ullerslev, Vest-Lolland 05.08.1851 - 1856 og kirkesanger i Avnede kirke ved Ullerslev. Lærer i Nørre Ørslev, Falster 13.08.1856 til 31.12.1883. Boede fra 1883 til sin død i Grønnegade i Stubbekøbing».

    Peter Andreas døde i 1894 og ble begravet på Stubbekøbing Kirkegaard:
Peter Andreas Lindholm - «Pension: Lærer» - Grønnegade - 68 Aar». 4

 

  1. Kirkebok Aastrup, 1812-37: «Fødte. Mandkiøn», folionr. mangler (oppslag 30 i arkivarieronline.dk).
  2. Kirkebok Stubbekøbing, 1892-1904: «Døde Mandkøn», folio 223, nr. 2.
  3. Folketellingen i 1850 for Falsters Sønder, Horbelev, Bregninge bye.
  4. Kirkebok Aastrup, 1837-59: «Confirmerede. Drenge», folio 96, nr. 1. Folketellingen i 1834 for Aastrup sogn. Folketellingen i 1850 for Bredinge bye, Horbelev, Falster Sønder. Folketellingen i 1880 for Ørslev By i Falster Søder herred i Mariby Amt, folionr. mangler (oppslag 11 i arkivarieronline.dk). Hesnæsbogen: Blade af Hans Mortensens levnedsbog. Erindringer fra Hesnæs i aarende 1825-1856. Notater fra Kjeld Elers Lindholm.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26