Hans Lindholm
1814-1893
Lærer, folketingsmann.

>
ff
Hans Truelsen. Født omkring 1742. Død 09.08.1827 i Aabel Bye, Tislund sogn (Haderslev amt). Gaardmand.
fm
Kirsten Knudsdatter. Født omkring 1735. Død 07.03.1796 i Aabel Bye, Tislund sogn (Haderslev amt).
   
f
Cornelius Hansen Lindholm. Født 26.01.1782 i Gøtterup, Tislund sogn (Haderslev amt). Død 09.03.1851 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt). Skolelærer.
m
Ellen Marie Christensen. Født 1786. Død 16.02.1831 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).

Hans Lindholm. Født 31.07.1814 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt). Død 18.06.1893 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt). Lærer, folketingsmann.

Biografi - Biography

Lærer, folketingsmann.
Født 31.07.1814 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Døpt 18.09.1814 i Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 1
Død 18.06.1893 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
Begravet 23.06.1893 fra Aastrup kirke, Aastrup sogn (Maribo amt). 2

Levde 1832 i Hullebæk Bye, Systofte sogn (Maribo amt).
Levde 1839 i Rødby købstad (Maribo amt).
Levde mellom 1840 og 1850 i Karleby sogn (Maribo amt).
Levde mellom 1851 og 1870 i Moseby, Aastrup sogn (Maribo amt).
Levde mellom 1880 og 1882 i Aastrup Bye, Aastrup sogn (Maribo amt).
Levde 1883 i Stubbekøbing sogn (Maribo amt).
    Hans ble født i 1814 og døpt i Aastrup kirke i Astrup sogn:
«No. 16.
Aar og Datum: 1814 Juli 31.
Barnets fulde Navn: Hans.
Daabens Datum enten i Kirken eller Hiemme: I Kirken Septbr. 18.
Forældrenes Navn, Stand, Haandtering og Boepæl:
    Cornelius Lindholm Skolelærer i Mby og Kone Ellen Marie Kristensen.
Faddernes Navn, stand og Opholdssted:
    Hans Bruuns Kone Karen i Moseby bB [bar Barnet].
    Peder P..., Anders G..., Heming M..., Trine Pedersdatter, alle i Moseby».

    Han ble konfirmert i 1829.

    Hans gikk ut fra Vesterborg Seminarium med beste karakter. Seminariet ble nedlagt i 1833. Han ble først lærer i Hullebæk på Falster i 1832.

    Folketellingen i 1834 for Falsters Sønder, Systofte, Hullebek Bye, en Skole, 62, viser:
«Hans Lindholm - 20 - Ugift - Skolelærer.
Anne Kirstine Lindholm - 25 - Ugift - hans Søster.
Karen Nielsdatter - 14 - Ugift - Tjenestepige».

    Hans arbeidet deretter i Rødby på Lolland i 1839 og kom så til Karleby på Falster i 1840.

    Han giftet seg 03.11.1834 i Sønder Kirkebye kirke med Trine Margrethe Jensen
(Kirkebok Sønder Kirkebye, 1814-37: «Copulerede», folionr. mangler, oppslag 185 i arkivarieronline.dk), nr. 4).
    Hun ble født 17.12.1816 i Sønder Kirkeby, Falster Sønder
(Kirkebok Sønder Kirkebye, 1814-37: «Fødte. Qvindekiøn», folio 65).
    Ved folketellingen i 1834 var Trine 18 år gammel. Hun bodde sammen med sine foreldre, skolelærer Lars Jensen og Bartoline Catrine født Brehm, begge 43 år gamle, hennes to brødre - Peder Ebbe (12 år) og Jens Gregorius Kul (11 år) - og en tjenestepike på skolen i Sønder Kirkeby, Falster sønder.
    Hun var kusine til botanikeren Hans Morensen som skrev Hesnæsboken. Hennes bror, Peter Ebbe Jensen, var gift med Petra Bolette, en av søstrene til Hans.
    Trine døde 02.10.1882 i Stubbekøbing, 66 år gammel. «Bokholder Lindholms Hustrue Aastrup». «Anmærkninger: Pludselig Død». Hun ble begravet på Aastrup kirkegård
(Kirkebok Stubbekøbing, 1871-86: «Døde Qvindekiøn», folio 264, nr. 11 og kirkebok Aastrup 1879-91: Døde Qvindekiøn», folio 239).

    Hans og Trine fikk følgende barn (minst):
1835: Cornelius, født i Systofte, Toldassistent, gift 1866 med Laura Vilhelmine Poulsen.
1838: Bartholine Chatrine, født i Karleby, gift 1857 med Peder Mortensen.
1842: Ellen Marie, født i Karleby, gift 1863 med skolelærer Rudolph Valdemar Kurtzhals.
1850: Lars Jensen, født i Karleby, Kgl. Vejer og Maaler, Købmand,
                              gift I. med Eline Jensen, II. 1888 med Anne Katrine Nielsen.

    Folketellingen i 1845 viser for Falster Sønder, Karlebye, en Skole, 41:
«Hans Lindholm - 31 - Gift - Skolelærer og Kirkesanger - Fødested: Aastrup.
Trine Margrete Jensen - 29 - Gift - Hans Kone - Fødested: S. Kirkebye.
Kornelius Lindholm - 10 - Deres Børn - Fødested: Sydstofte.
Bartholine Chatrine Lindholm - 7 - Deres Børn - Fødested: Do.
Ellen Marie Lindholm - 4 - deres Børn - Fødested: I Sognet.
Juliane Marie Melchior - 25 - Ugift - Tjenestepige - Fødested: Rødbye».

    Folketellingen i 1850 for Karleby, Karle bye, Skolen, 10 viser:
«Hans Lindholm - 36 - Gift - Skolelærer, huusfader - Fødested: Aastrup Sogn, Maribo Amt.
Trine Margrete Jensen - 34 - Gift - Hans kone - Fødested: S. Kirkeby Sogn, Maribo Amt.
Kornelius Lindholm - 15 - Ugift - Deres børn - Fødested: Systofte Sogn, Maribo Amt.
Bartholine Chatrine Lindholm - 12 - Ugift - Deres børn - Fødested: Systofte Sogn, Maribo Amt.
Ellen Marie Lindholm - 9 - Ugift - Deres børn - Fødested: I Sognet.
Else Povelsen - 21 - Ugift - Tjenestepige - Fødested: Horbelev Sogn, Maribo Amt».

    I 1851 avløste han sin far i Moseby og arbeidet der til 1872.


    "

    Hans representerter Stubbekøbing på Folketinget i 1853 for partiet «National Liberale», Orla Lemanns parti, som var imot eneveldet. Hans møtte opp til et velgermøte og holdt en imporovisert tale, ble satt opp på valglisten og innvalgt.

    Folketellingen i 1870 for Falster Sønder, Aastrup, Mosebye by, skole, viser:
«Hans Lindholm - 55 - Gift - Husfaden - Skolelærer - Fødested: Aastrup.
Trine Margrete Jensen - 53 - Gift - Husmoder - Fødested: Sdr. Kirkeby.
Hans Lindholm Kurtghak - 4 - Ugift - Datter søn - Fødested: Kirke Helsinge Holbæk amt.
Cornelius Lindholm - 34 - Gift - Søn - Fødested: Systofte Falster.
Laura Vilhelmine Poulsen - 27 - Gift - Sønnens Kone - Fødested: Kjøbenhavn.
Hans Peter Ernstsen - 26 - Ugift - Hjælpelærer - Fødested: Balderup Kjøbenhavn amt.
Karen Christensen - 26 - Ugift - Tjenestepige - Fødested: Horbelev».

    Tiltagende dårlig hørsel tvang ham til å søke avskjed ved skolen. Han ble i stedet bokholder i sognets sparekasse og kjøpte et hus i Aastrup.

    Vi finner familien i Aastrup Bye ved folketellingen i 1880:
«Optællingsliste for Befolkningen den 1ste Februar 1880 i Kongeriget Danmarks Landdistrikter.
Amt: Maribo - Herred: Stubbekjøbing - Sogn: Aastruph - By: Aastruph - 1 Hus.
Hans Lindholm - M - 65 - G - Lutheran - Fødested: Aastruph - Bogholder hos Sparekassen.
Trine Margrethe Lindholm - K - 63 - G - Lutheran - Fødested: S. Kirkeby - Hans Hustrue.
Maren Kirstine Hansen - K - 26 - U - Lutheran - Fødested: Idestrup - Tyende».

    Hans skrev to bøker om havebruk og var
- Medstifter til Aastrup sogn Sparekasse og dets formann til 1885.
- Formann for sognets alderdomsunderstøttelsesforening 1872-84.
- Revisor i Falsters Kreaturforsikring.

    Hans og Trine bodde i Aastrup da hans kone, Trine, i 1882 døde på sykehuset i Stubbekøbing. Etter hennes død flyttet Hans til Stubbekøbing, hvor også sønnen Lars bodde.

    Ved folketellingen i 1890 var Hans 75 år gammel og bodde hos sønnen Lars i Grønnegade 39, Stubbekøbing:
«Optegnelse paa Folketallet den 1ste Februar 1890
i Ejendommen Matrikel-No. 39 Gade-No. 39 i Grønnegade.
Lars Jensen Lindholm - M. - 39 Aar - G. - Fødested: Karleby Maribo Amt -
                                       Husfader - Korte..., Vejer og Maaler.
Anne Katrine Lindholm - Kv. - 25 Aar - G. - Fødested: Hvidtbjerg, Thisted Amt -
                                          Husmoder - Hans Kone.
Hans Peter Lindholm - M. - 9 Aar - U. - Fødested: Aasgrup, Maribo Amt - Barn.
Karl Viggo Cornelius Lindholm - M. - 5 Aar - U. - Fødested: Stubbekjøbing - Do.
Niels Christian Lindholm - M. - Født 4 Septb. - U. - Fødested: Do. - Do.
Hans Lindholm - M. - 75 Aar - E. - Fødested: Aastrup Maribo Amt - - Pensioneret Lærer.
Peter Bennedsen - M. - 23 Aar - U. - Fødested: Gunløv Maribo Amt - Kortearbejder - Svend.
Marie Jonsen - Kv. - 15 Aar - U. - Fødested: Stubbekjøbing - Tjenistelejende».
    Kortevarer er varer som ikke veies eller måles, men som selges stykkevis, dusinvis e. l. (f.eks. kammer, knapper). Order kommer av det tyske «Kurzware». På tysk fantes også det motsatte av kortevarer, nemlig «Schnittwaren», varer som ble målt og klippet.

    Hans døde 1893 i Stubbekøbing og ble begravet fra Aastrup kirke:
«Pensioneret Lærer af Moseby, nu i Stubbekjøbing. Enkemand, hans afdøde Hustru, Thrine Margrethe Lindholm, døde paa Sygehuset i Stubbekjøbing. Sidste felles hjem: Aastrup.»

    Hans er omtalt i ett samleværk om skolelærere:
«Lindholm, Hans (1832 Vesterborg, 1.Kar), født 31/7 1814 i Moseby i Aastrup S. paa Falster, død 19/6 1893 i Nykøbing F. [Feil: Han døde 18.06.1893 i Stubbekøbing], Søn af foregaaende [Lindholm, Cornelius Hansen]. Lærer i Systofte 1832, i Rødby 1839, i Karleby 1840, i Moseby 1851 og var endnu 1863 i dette Embede, boede 1882 i Stubbekøbing som Bogholder; Rigsdagsmand. (Fr.Barfod: «Dansk Rigsdagskalender» 1856 S.269 - Erslews Forfatterlex. Suppl. II/229 - J.J.F.Friis 102 - Bering I/232 - D.L.M. 1893 Nr.13)». 3

 

  1. Kirkebok Aastrup, 1812-37: «Fødte. Mandkiøn», folionr. mangler (oppslag 3 i arkivarieronline.dk), nr. 16.
  2. Kirkebok Stubbekøbing, 1892-1904: «Døde Mandkøn», folio 222, nr. 10 og Aastrup, 1892-1914: «Døde Mandkøn», folio 114.
  3. Kirkebok Aastrup, 1812-37: «Confirmerede. Drenge», folionr. mangler (oppslag 131 i arkivarieronline.dk), nr. 3. Folketellingen i 1834 for Systofte sogn, Falster Sønder. Folketellingen i 1845 og 1850 for Karleby, Falster Sønder. Folketellingen i 1870 for Aastrup, Falster Sønder. Folketellingen i 1880 for Aastrup, Falster Sønder, folionr. mangler (oppslag 28 og 30 i arkivarieronline.dk). Folketellingen i 1890 for Stubbekøbing, folionr. mangler (oppslag 27 i arkivarieronline.dk). Notater fra Kjeld Elers Lindholm.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26