Anders Pedersen

>
       
   
Gift 26.10.1749 i Hornbæk kirke, Hornbæk (Frederiksborg amt) 1 Thore Kieldsdatter.
Thore Andersdatter. Født 1755 i Hornbæk (Frederiksborg amt).
Døpt 02.03.1755 i Hornbæk kirke, Hornbæk (Frederiksborg amt). 2

Levde fra 1749 til 1763 i Hornbæk (Frederiksborg amt).

    "

    Anders og Thoren giftet seg i 1749:
«Dom 14 [7. september]
    ...
    Trolovede paa Hornb. Anders Pedersen og Thorin Kields Daatter.
    Forlov Lars Ønsen, Thomas Hanß fra Væboe.»
De ble viet Dom 21 [26. oktober]:
    «Viede paa Hornbeck
    Anders Pedersen og Thoren Kieldsdatter».

    Anders var fadder da Rasmus Nielsen i Steenstrup døpte sin sønn Hendrich i Hornbæk «Fest: Trinit:» i 1754. Ellen Pedersdatter i Saunte var også en av faddrene, hun var muligens en søster til Anders.
(Kirkebok Tikøb, 1715-64, folio 424).

 

  1. Kirkebok Tikøb, 1715-64, folio 336 og 339.
  2. Kirkebok Tikøb, 1715-64, folio 442.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26