Peder Bendtsen
(1788..1794)-1824
Skomakersvend, Bøssemakersvend.

>
       
   

Peder Bendtsen. Født mellom 1788 og 1794. Død 19.12.1824 i Hellebæk (Frederiksborg amt). Skomakersvend, Bøssemakersvend.
Gift 10.11.1819 i Tikøb kirke, Tikøb (Fredriksborg amt) 1 Ane Kirstine Thorgreensdatter. Født 30.03.1799 i Havreholms Slibemølle, Tikøb (Fredriksborg amt).
Døpt 07.04.1799 i Tikøb kirke, Tikøb (Fredriksborg amt). 2
Bodil Kirstine Pedersen. Født 25.01.1822 i Hornbæk (Frederiksborg amt). 3
Døpt 17.02.1822 i Hornbæk kirke, Hornbæk (Frederiksborg amt).

Biografi - Biography

Skomakersvend, Bøssemakersvend.
Født mellom 1788 og 1794.
Død 19.12.1824 i Hellebæk (Frederiksborg amt).
Begravet 24.12.1824 fra Hellebæk kirke, Hellebæk (Frederiksborg amt). 4

Levde fra 1819 til 1822 i Hornbæk (Frederiksborg amt).

Det er usikkert når Peder ble født. Ved giftet i 1819 oppgis hans alder å være 25 år, men når han dør i 1824 oppgis han å være 36 år gammel.

Peder og Ane Kirstine giftet seg i Tikøb kirke 19.11.1819:
«Brudgommens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.
    Brudgom Shomagersvend Peter Bentsen af Hornbek, 25 Aar.
Brudens Navn, Alder, Haandtering og Opholdssted.
    Brud Ane Kirstine Thorgrimsdatter af Havreholm, 21 Aar, Tjenstepige.»
Forlovere var «Gmd Peter Mortensen i Havreholm» og «Svend Søren Pedersen ibm.»

    "

Peder døde 19.12.1824, bare 36 år gammel (Gift, 5 børn).
Han var da «Bøssemagersvend paa Geværfabrikken».

4 av hans arbeidskamerater - som også var «bøssemager»-svenner på geværfabrikken - døde samme dag. Så det har åpenbart funnet sted en større ulykke på arbeidsplassen!

    "
Styrkeprøve i probérhuset.

De ferdige geværløpene skulle styrkeprøves. Dette foregikk i probérhuset, hvor hvert geværløp ble ladet med tredobbelt kruttladning og en blykule. Navnet kommer av det tyske ordet «probieren», som betyr prøve. Ved en særlig anordning kunne man avfyre 50 geværløp samtidig. De fleste løp klarte styrkeprøven, men det forekom at noen av rørene eksploderte. Man kan stadig se merker etter flygende jernstykker fra sprengte løp i probérhuset.

Det er mulig at Peder omkom ved en slik ulykke.

Fra Helsingør Leksikon
«Hellebæk er et fiskerleje og senere fabriksby i Hellebæk Sogn. Benævnes 1554 som Hellebeck. Navnet har klar reference til den bæk, hvoromkring bysamfundet er opstået. Frederik den Anden udnyttede Hellebæk-områdets rige muligheder for vandkraft og udviklede Hellebæk til en industriby. Mølledriften udviklede sig i løbet af det 18. århundrede til Kronborg Geværfabrik; i 1768 solgt af staten til Heinrich Carl Schimmelmann i kappestrid med geværfabrikkens tidligere ejer Stephen Hansen, og kort tid efter overladt til sønnen Ernst Schimmelmann. Oprettelsen af det Schimmelmannske Fideikommis sikrede, at foretagendet forblev i familiens eje helt op til 1919. Geværfabrikken lukkede 1870, hvorefter den af jægermester J.W. Saxtorph oprettede Hellebæk Klædefabrik sikrede det tidligere fiskerlejes fortsatte status som industriby. Hellebæks hovedgade, Bøssemagergade, præges af rækkerne af arbejderboliger, ligesom flere af de tidligere møllebygninger er bevaret godt. Hellebæk bestod i 1681 af en gård og en vang. Beskrives i 1774 som "et lidet Palais med Hauge og tilhører Baron Schimmelmann tilligemed Fabriqven og Tikiøbs Kirke". Hellebækgaard var oprindelig en af kystens strandgårde, men blev omkring 1747 af Stephen Hansen ombygget til sin nuværende skikkelse, angiveligt efter tegninger af arkitekt Philip de Lange. Til Hellebækgaard hørte et kapel for geværfabrikkens arbejdere.» 5

 

  1. Kirkebok Tikøb, 1812-25: «Copulerede», folio 148, nr. 20.
  2. Kirkebok Tikøb, 1781-1800: «Døbte», folio 483.
  3. Kirkebok Hellebæk, 1824-41: «Comfirmerede. Piger», folio 55, nr. 34 (Lakune i dåpsbok for Hornbæk).
  4. Kirkebok Hellebæk, 1812-25: «Døde. Mandkiøn», folio 66, nr. 29.
  5. Fra «Hammermøllen i Hellebæk», et skoletjenestemateriale av Jesper Godvin Hansen. Fra Helsingør Leksikon (http://www.helsingorleksikon.dk).

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26