Thore Andersdatter
1755-

>
       
f
Anders Pedersen.
m
Thore Kieldsdatter.

Thore Andersdatter. Født 1755 i Hornbæk (Frederiksborg amt).
Gift 21.05.1786 i Tikøb kirke, Tikøb (Fredriksborg amt) 1 Niels Mogensen. Fisker og husmann.
Født mellom 1745 og 1756.
Mogens Nielsen. Bøssemagersvend.
Født 1788 i Tikøb (Fredriksborg amt).
Døpt 12.05.1788 i Tikøb kirke, Tikøb (Fredriksborg amt). 2

Biografi - Biography

Født 1755 i Hornbæk (Frederiksborg amt).
Døpt 02.03.1755 i Hornbæk kirke, Hornbæk (Frederiksborg amt). 3

Levde fra 1786 til 1787 i Hornbæks Leje, Hornbæk (Frederiksborg amt).
Levde 1801 i Holmene Markhuse, Tikøb (Fredriksborg amt).
Levde 1834 i Gurre Skoledistrikt, Tikøb (Fredriksborg amt).

    "

    Thore ble døpt Dom Oculi [3. søndag i fasten, 2. mars] i 1755:
«Døbt fra Hornbech Anders Pedersens Barn Kaldet Thoren. Peder Hansens Kone ibid bar det.
Fadd: Rasmus Rasmusen ibid, Svend Ønsen ibid, Anders Jensen ibid,
         Johanne Pedersdatter fra Suinte».

    Ved folketellingen i 1787 bodde Thore sammen med sin mann og søsteren Margrethe i Hornbeks Leje i Tikøb, Hennes alder oppgis å være 30 år.

    Familien bodde i Holmene Markhuse, Tikøb, ved folketellingen i 1801.
Thore oppgis nå å være 50 år.

    I 1834 bodde hun med sin mann i Gurre Skoledistrict i Tikøb.
Nå opgis hennes alder å være 85 år.

    Thore og Niels hadde følgende barn (minst):
1788: Mogens, oppgis å være 11 år i 1801, gift i Rendsborg med Marie Catharine Greve.
Ca. 1791: Bodil, 10 år i 1801, gift i Rendsborg, Holstein, med Marie Cathrine Greve.
Ca. 1795: Niels, 6 år i 1801. 4

 

  1. Kirkebok Tikøb, 1781-1800: «Trolovede», folio 179.
  2. Kirkebok Tikøb, 1781-1800: «Døbte», Folio 225.
  3. Kirkebok Tikøb, 1715-64, folio 442.
  4. Folketellingen for Tikøb i 1787, 1801 og 1834.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26