Niels Mogensen
(1745..1756)-
Fisker og husmann.

>
       
   

Niels Mogensen. Født mellom 1745 og 1756. Fisker og husmann.
Gift 21.05.1786 i Tikøb kirke, Tikøb (Fredriksborg amt) 1 Thore Andersdatter. Født 1755 i Hornbæk (Frederiksborg amt).
Døpt 02.03.1755 i Hornbæk kirke, Hornbæk (Frederiksborg amt). 2
Mogens Nielsen. Bøssemagersvend.
Født 1788 i Tikøb (Fredriksborg amt).
Døpt 12.05.1788 i Tikøb kirke, Tikøb (Fredriksborg amt). 3

Biografi - Biography

Fisker og husmann.
Født mellom 1745 og 1756.

Levde 1787 i Hornbæks Leje, Hornbæk (Frederiksborg amt).
Levde 1801 i Holmene Markhuse, Tikøb (Fredriksborg amt).
Levde 1834 i Gurre Skoledistrikt, Tikøb (Fredriksborg amt).
    Niels oppgis å være 31 år i 1787, 53 år i 1801 og 89 år i 1834.

    "

    Da Niels giftet seg med Thore, oppgis at han kom fra Helsingør.

    De giftet seg 5. søndag etter påske i 1786:
«5 S. e. P[aaske - 21 mai]: Hornbek.
U.K. Niels Mogensen fra Helsingør og Pigen Thoren Andersd. paa Leijett;
Forlovre: Peder Lambre, Saddelmaggermester i Helsingør og Jacob Geertsen fra Lejett».

    Folketellingen i 1787 for Tikøb, Hornbeks Leje, 247 viser:
«Niels Mogensen - 31 år - Gift - Husbonde - Fisker og Husmd:
Thorne Andersdatter - 30 år - Gift - Madmoder.
Margrethe Andersdatter - 25 år - Ugift - hendes Søster».
    «Paa dette Leje ere alle Fiskere og deres Sønner enrollerede ved Søe-Etaten. - De samtlige Beboere ere duelige og flittige Folk; - ogsaa Konerne foriene denne Roes, og væve og bleege for andres imedens Mændene fiske og fare til Søes».
    Sidst i folketællingen står det:
«Forklaring: Under Annexet Hornbek hører allene Hornbeks-Leje, ogsaa er i November Maaned i forrige Aar 1786 bleven indrettet et Kapelle til Gudstienesten paa Gevæhr-Fabriquen for de sammesteds og paa Hellebeksgaard værende Beboere, som besøges af Tikiøbs Præster, og dertil ogsaa lagt AalsgaardsLeje som tilforn laae under Hornbek. - Alle øvrige, i Mandtallet anførte, Byer og enkelte Gaarde og Huuse høre til Tikiøbs Menighet. C: Fangel. Antal personer i tællingen er rettet fra 3161 til 3156, som er det rette antal.»

    Folketellingen i 1801 for Tikøb, Holmene Markhuse, 9, viser:
«Niels Mogensen - 53 år - Gift - Huusmand med Jord og Hjulmand.
Thore Andersdatter - 50 år - Gift - hans Kone.
Mogens Nielsen - 11 år - Ugift - deres børn.
Bodil Nielsdatter - 10 år - Ugift - deres børn.
Niels Nielsen - 6 år - Ugift - deres børn».

    Folketellingen i 1834 for Tikøb, Gurre Skoledistrict, Ømosen, et Huus, 74:
«Niels Mogensen - 89 år - Gift - Almisselem.
Thora Andersdatter - 85 år - Gift - hans Kone.
Ingeborg Pedersdatter - 54 år - Ugift - Almisselem.
Maren Johannesdatter - 14 år - Ugift - hendes Børn.
Olevig Johannesdatter - 13 år - Ugift - hendes Børn». 4

 

  1. Kirkebok Tikøb, 1781-1800: «Trolovede», folio 179.
  2. Kirkebok Tikøb, 1715-64, folio 442.
  3. Kirkebok Tikøb, 1781-1800: «Døbte», Folio 225.
  4. Folketellingen for Tikøb i 1787, 1801 og 1834.

Personregister Etternavnsregister Stedsregister
Person Index Family Name Index Geographical Index
Produsert av DISGEN versjon 8.1e 2022-09-26